Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 16 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA JUNIORÓW W SZACHACH SZYBKICH

1. CEL ROZGRYWEK
- popularyzacja szachów w regionie
- aktywizacja placówek kulturalno-oświatowych do współzawodnictwa szachowego

2. ORGANIZATORZY
K.Sz. „Miedź” Legnica
Dolnośląski Związek Szachowy

3. TERMIN I MIEJSCE
29.11.2015 KGHM LETIA BUSINESS CENTER LEGNICA UL.RYCERSKA 24

4. UCZESTNICTWO
W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach oraz drużyny reprezentujące inne jednostki organizacyjne np. Domy Kultury, Szkoły, LZS-y, jednostki samorządowe itp. (klub może wystawić do 3 drużyn) z terenu Dolnego Śląska.

5. SYSTEM ROZGRYWEK
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 10 min + 5 sek. na ruch. O kolejności decydują: suma dużych punktów, suma małych punktów, wynik na szachownicach. Do zawodów zostaną dopuszczone maksymalnie 24 drużyny. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. (pierwszeństwo mają pierwsze drużyny klubowe, szkolne itd.) Zgłoszenia drużyn na adres mailowy chesspk@interia.pl do 14.11 (składy imienne do 25.11). Po tym terminie sędzia zweryfikuje startujące drużyny. Szczegółowych informacji udziela kierownik zawodów Piotr Kowalak tel.603033219.

6. SKŁAD DRUŻYNY
Drużyny składają się z 4 osób

1. Junior do lat 18 (ur. 1997 i młodsi)
2. Junior do lat 14 (ur. 2001 i młodsi)
3. Junior do lat 10 (ur. 2005 i młodsi)
4. Juniorka do lat 18 (ur. 1997 i młodsza)

Na szachownicy juniorów mogą występować juniorki. Nie ma zawodników rezerwowych a kolejność zawodników zgłoszonych podczas zapisów nie może ulec zmianie. Do zawodów zostaną dopuszczone drużyny tylko w pełnych składach.

7. WPISOWE
Wpisowe od drużyny wynosi 40 zł (30 zł za kolejną drużynę z tego samego klubu) płatne gotówką na miejscu lub przelewem na konto klubu.

8. NAGRODY
Drużyny które zajmą miejsca I - III otrzymują puchary medale oraz nagrody rzeczowe. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.

9. HARMONOGRAM ROZGRYWEK
Zapisy do godz. 10.30
11.00 uroczyste otwarcie
11.00 - 15.30 rundy I - VII
16.00 zakończenie turnieju

10. INNE
Przy sali gry będzie bezpłatny parking.
Na sali gry będzie funkcjonował catering.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2022