Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 16 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJ SZACHOWY „Barbórka 2015"
ORGANIZOWANY POD PATRONATEM

Prezesa Zarządu MCKK w Lubinie

2015.12.12

I ORGANIZATOR
1. Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.
2. Urząd Gminy Lubin.

II TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
1. Termin – 12 grudnia 2015 (sobota) o godz. 1000
2. Sala gry – ZS MCKK Lubin ul. Osiedlowa 7B, sala nr 15.
3. Zapisy:
- telefonicznie tel.: 76; 749 89 10
- mailowo zsz@mckk.com.pl w terminie do 11.12.2015 r.
- w dniu rozpoczęcia turnieju w godz. 9 00 do 10 00

III SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
1. Turniej otwarty, rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
2. Tempo gry - 10 minut dla zawodnika.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA I NAGRODY
1. Opłacenie wpisowego seniorzy - 10 PLN. Młodzież szkolna jest zwolniona opłaty startowej.
2. W turnieju przewidziano nagrody pieniężne, dyplomy i puchary. Obowiązuje zasada jednej nagrody– do wyboru przez uczestnika.
3. Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:
Grupa A - turniej open o Puchar Prezesa Zarządu MCKK w Lubinie Grupa B – turniej szachowy dla szkół podstawowych o Puchar Wójta Gminy Lubin
Nagrody: nagrody pieniężne, puchary, dyplomy Nagrody: puchary, medale i dyplomy
2. Dodatkowa klasyfikacja dla uczniów szkół średnich - puchary, dyplomy
Nagrody pieniężne. Grupa open - I miejsce – 300 zł. Informacje o pozostałych nagrodach zostaną przekazane po II rundzie.

VI UWAGI KOŃCOWE
1. W turnieju obowiązują przepisy szachowe PZSzach.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie interpretację niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku przekroczenia liczby 60 uczestników o udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Szczegóły turnieju na stronie: http://www.szkoly.mckk.pl/mlodziez/index.php (zakładka - Turniej szachowy)
Organizatorzy

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2022