Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XXII MIĘDZYNARODOWEGO „GWIAZDKOWEGO”
TURNIEJU SZACHOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W OLKUSZU
POD PATRONATEM
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ
OLKUSZ 11-13.XII. 2015

1. ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu
UKS CZARNY KOŃ OLKUSZ
Kierownik imprezy szachowej – Waldemar Czarnota

2. CEL TURNIEJU
Umożliwienie nawiązania kontaktów sportowych dzieci i młodzieży w obsadzie międzynarodowej
Popularyzacja sportu szachowego
Wymiana doświadczeń sportowych, szkoleniowych i organizacyjnych

3. TERMIN I MIEJSCE
11-13 grudnia 2015 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olkuszu, ul. Wiejska 1a
Przyjazd ekip i zawodników indywidualnie – 11 grudnia 2015r. MOK w Olkuszu ul. Fr. Nullo 29 od godz. 14.00
Odprawa techniczna – 11 grudnia o godz. 20.30 w MOK OLKUSZ ul.Fr. Nullo 29
Uroczyste otwarcie XXII Międzynarodowego Gwiazdkowego Turnieju Szachowego Dzieci i Młodzieży 12.XII.2015.r godz. 9.00. Hala MOSiR Olkusz, ul. Wiejska 1a

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
nadesłanie zgłoszenia na adres: wejszach@wp.pl z podaniem nazwiska i imienia zawodnika, pełnej daty urodzenia i zaznaczenia ewent. posiadanej kategorii szachowej wraz z potwierdzeniem wpisowego.
wpłacenie wpisowego w wysokości 50 zł na konto klubu UKS Czarny Koń Olkusz nr 18 2490 0005 0000 4500 1673 3233 do dn. 30.XI.2015r. Po w/w terminie wpisowe 80 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie nieuczestniczenia zawodnika w turnieju.
przedłożenia dowodu daty urodzenia ( legitymacja szkolna, szachowa lub wpis w dowodzie osobistym rodziców).

TERMIN ZGŁOSZEŃ – DO 30.XI.2015r.UWAGA! Ważna data wpływu!
Instytucje delegujące (kluby, rodzice itp.) są zobowiązani do ubezpieczenia zawodników.
Informacje telefon:
(32) 6431120 – MOK, 601 875 129 – Czarnota Waldemar.
Oficjalna strona turnieju : www.turniejgwiazdkowy.eu

5. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej indywidualny – system szwajcarski – oddzielnie dziewczęta i chłopcy w pięciu grupach wiekowych.
PODZIAŁ NA GRUPY:
Grupa „A” – dziewczęta ur. w roku 2009 i młodsze
Grupa „B” – chłopcy ur. w roku 2009 i młodsi
Grupa „C” – dziewczęta ur. w roku 2007 i młodsze
Grupa „D” – chłopcy ur. w roku 2007 i młodsi
Grupa „E” – dziewczęta ur. w roku 2005 i młodsze
Grupa „F” – chłopcy ur. w roku 2005 i młodsi
Grupa „G” – dziewczęta ur. w roku 2003 i młodsze
Grupa „H” – chłopcy ur. w roku 2003 i młodsi
Grupa „I” – dziewczęta ur. w roku 2001 i młodsze
Grupa „J” – chłopcy ur. w roku 2001 i młodsi

ILOŚĆ RUND I TEMPO GRY
Wszystkie grupy – 2 x 30 min, IX rund (system szwajcarski).
Rundy I – V rozegrane zostaną w sobotę 12 grudnia, początek rundy po oficjalnym otwarciu ok. godz.9.30. Rundy VI-IX w niedzielę 13 grudnia początek godz. 9.00.
Zakończenie i rozdanie nagród przewidziane jest w niedzielę 13 grudnia około godz. 15.00.

6. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Uczestnicy turnieju dokonują we własnym zakresie rezerwacji noclegów i wyżywienia.
www.kompleks.olkusz.pl (dawny Realbud) tel. 32 6431002, www.dworekprzylesie.pl tel.326421109,
www.victoria.olkusz.pl tel.32 7544131,
www.defacto-olkusz.pl tel. 32 6411666 (dawny Cabała),
www.ssmjura.olkusz.pl tel.32 6430393

7. NAGRODY
Sponsorem głównym turnieju jest Alior Bank S.A.
PULA NAGRÓD w Turnieju – minimum 25.000 zł.
I miejsca w grupach C-J 500 zł + puchar, gr. A-B I miejsce nagrody rzeczowe(o wartości 250zł).
Klasyfikacja drużynowa – puchary + słodycze.
Pełna lista sponsorów i podział nagród zostanie podany w dniu rozpoczęcia zawodów.
Każdy uczestnik otrzyma paczkę mikołajkową.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W turnieju obowiązują postanowienia Kodeksu Szachowego PZSzach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu.
UWAGA! Gośćmi imprezy będą : TV, radio i prasa.Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników gry szachowej!
Ze sportowym pozdrowieniem
organizatorzy.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021