Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
turnieju szachowego dla Dzieci i Młodzieży
„Oława Winter Chess Classic 2015”


ORGANIZATORZY:
Klub MGLKSz Parnas Oława
Ośrodek Kultury w Oławie


CEL TURNIEJU:
- popularyzacja sportu szachowego i podnoszenie umiejętności szachowych dzieci i młodzieży
- umożliwienie młodym szachistom zdobywania kategorii szachowych i podnoszenia umiejętności


TERMIN I MIEJSCE:
19-20 grudnia (sobota-niedziela) 2015r. Godz. 10:00 (zapisy do godz. 9:45)
Ośrodek Kultury w Oławie, ul. 11 Listopada 27, sala konferencyjna
UWAGA!! Bardzo prosimy o przybycie w dniu rozpoczęcia turnieju na godz. 9:45, ewentualnie telefoniczne potwierdzenie udziału do tej godziny.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszeń do turnieju można dokonać na adres e-mail: lklykow@poczta.onet.pl, w serwisie ChessArbiter, telefonicznie pod numerem 600-058-027 lub na sali gry w godz. 9.00-9.45 w dniu zawodów.


SYSTEM ROZGRYWEK:
- Grupa „A” (dla szachistek i szachistów posiadających ranking co najmniej 1800) – 5 rund systemem szwajcarskim lub kołowym („każdy z każdym”) w przypadku mniejszej ilości uczestników,
- Grupa „B” (dla szachistek i szachistów posiadających ranking 1600-1400) – 7 rund systemem szwajcarskim lub kołowym w przypadku mniejszej ilości uczestników,
- Grupa „OPEN” (dla szachistek i szachistów z rankingiem do 1250) - w zależności od ilości chętnych system szwajcarski lub kołowy na dystansie 6 rund.
- Grupa „OPEN niedzielny” (dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych ani rankingowych) - w zależności od ilości chętnych system kołowy lub szwajcarski na dystansie 5 rund (UWAGA! Uczestnicy Grupy „OPEN” oraz Rodzice i Opiekunowie uczestników Grup A oraz B nie płacą wpisowego. Można rozegrać jedną albo nawet dwie dodatkowe rundy w zależności od tego, jak długo będą jeszcze grały Grupy A-B. Rozgrywki w tej grupie mają charakter w dużej mierze towarzyski, ale jest możliwość wypełnienia normy na V lub IV kategorię. Do uczestnictwa w tym turnieju szczególnie gorąco zapraszamy Rodziców i opiekunów!)


TEMPO GRY:
- W Grupie A: 1 godzina na 30 posunięć + 0,5 godz. do zaoszczędzonego czasu dla każdego zawodnika;
- W Grupie B: 30 minut na partię dla każdego zawodnika plus dodatkowo 30 sekund za każdy wykonany ruch;
- W Grupach OPEN i OPEN Niedzielny - 30 minut na partię dla każdego zawodnika. Ponadto, w grupach A-B obowiązuje zapis partii.


WPISOWE I INNE OPŁATY:
W Grupach A, B oraz OPEN obowiązuje wpisowe w wysokości 30 zł na pokrycie kosztów nagród oraz opłat klasyfikacyjno-rankingowych. W przypadku rodzeństw wpisowe za drugie Dziecko wynosi 20zł, za trzecie 10zł.
W Grupie „OPEN Niedzielny” wpisowe wynosi 5zł.


HARMONOGRAM ROZGRYWEK:

Sobota, 19 grudnia 2015 r.

09:00-09:45 Zapisy, potwierdzanie zapisów i inne formalności
09:45-10:00 Odprawy techniczne wszystkich Grup

GRUPA A

10:00-19:00 Rundy I-III (Po zakończeniu ostatniej partii II rundy 30 minut przerwy)

GRUPA B

10:00-18:30 Rundy I-IV (Po zakończeniu ostatniej partii III rundy 30 minut przerwy)

GRUPA OPEN

10:00-16:00 Rundy I-VI (W praktyce rozgrywki w tej Grupie kończą się zazwyczaj około godz. 14:00);
Zakończenie turnieju w tej Grupie odbędzie się do godziny po zakończeniu ostatniej partii (nie później niż o godz. 16:00)


Niedziela, 20 grudnia 2015 r.

GRUPA A

10:00-16:00 Rundy IV-V
16:00 Zakończenie turnieju (GRUPY A-B)

GRUPA B

10:00-16:00 Rundy V-VII
16:00 Zakończenie turnieju (GRUPY A-B)

GRUPA OPEN

10:00-15:00 Rundy I-V (ewentualnie VI-VII jeśli starczy czasu)
16:00 Zakończenie turnieju (Razem z Grupami A-B)

UWAGA! Kolejne rundy będą się rozpoczynały bezpośrednio po zakończeniu poprzednich, nie później niż w powyższym harmonogramie!


NAGRODY:
Dla Zwycięzców puchary, dla zdobywców pierwszych pięciu miejsc oraz najlepszych Dziewczynek w każdej grupie – nagrody rzeczowe związane z tematyką szachową (UWAGA!! Nie dotyczy to Grupy „OPEN Niedzielny”, w której będzie książka za 1 miejsce plus dyplomy i słodkie upominki!).
W Grupie B nagroda dla najlepszego zawodnika/zawodniczki z rankingiem 1400.
Nagroda dla najmłodszego uczestnika turnieju.
Nagrody nie są łączone - jedna osoba może otrzymać co najwyżej jedną nagrodę.
Dyplomy dla wszystkich uczestników.
Słodki upominek dla każdego uczestnika.


INNE:
W pierwszym dniu zawodów przewidziane jest utworzenie kącika zabawy dla młodszych Dzieci.
Podczas zawodów dostępne będą ciepłe napoje, a także będzie możliwość zamówienia obiadu na salę gry.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie (w przypadku systemu szwajcarskiego w Grupach OPEN) komputerowe.
- Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialni są rodzice. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.


Serdecznie zapraszamy!


*****


Serwisy turniejowe:

Grupa A - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_5818/
Grupa B - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_5819/
Grupa OPEN - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_5820/
Grupa OPEN Niedzielny - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_5821/

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021