Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 23 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Poniedziałkowy Blitz w Hetmanie

ORGANIZATOR:
WKSz HETMAN, Aleksander Jankowski

TERMIN ROZGRYWEK:
21.12.2015
kolejny turniej - 21 grudnia 2015

UPRAWNIENI DO GRY:
Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych.

MIEJSCE ZAWODÓW:
WKSz HETMAN, ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

WARUNKI FINANSOWE:
Wpisowe dla wszystkich osób wynosi 10 PLN.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia on-line za pomocą formularza na stronie internetowej klubu www.wkszhetman.pl,
e-mailem na adres: rafal@siwik.pl lub dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem rozgrywek.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 podwójnych rund.
Tempo gry: 3 minuty na partię, plus 2 sekundy na posunięcie.

PROGRAM ZAWODÓW:
17:00 - 17:15 - przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników.
17:15 - rozpoczęcie turnieju.
Zakończenie turnieju nastąpi kilka minut po skończeniu ostatniej partii.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE w szachach błyskawicznych. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress.

NAGRODY:
Całe wpisowe przeznaczone na nagrody pieniężne dla pierwszych trzech zawodników oraz dla najlepszego zawodnika do 1900 elo.

KONTAKT: Wszelkich informacji dotyczących turnieju udziela
Aleksander Jankowski: 669 36 33 95 IAAJankowski@gmail
Rafał Siwik 783 333 900, mail: rafal@siwik.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 3 minuty. Turniej zgłoszony do FIDE. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2022