Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 10 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


ŚWIĄTECZNY TURNIEJ SZACHOWY 23.12.2015
1. CEL: Popularyzacja królewskiej gry; podwyższenie rankingu (kategorii)

2. ORGANIZATOR: UKS „Zadrna”; MCKF Kamienna Góra; Centrum Kultury Kamienna Góra

3. TERMIN, MIEJSCE: 23.12.2015 (środa) godz.10:00 Centrum Kultury
Kamienna Góra, ul. Kościuszki 4

4. PREPISY GRY: System szwajcarski, w jednej grupie, P”30. 7 rund,.

5. UDZIAŁ: Prawo gry w turnieju mają szachiści zgłoszeni do dnia 21.12.2015 na adres :Centrum Kultury Kamienna Góra tel 75 744 28 75,lub<
Stefan Hałubek tel. 604447410 e-mail:sthal@interia.pl, (zalecane)
Oraz w dniu imprezy na sali gry 23.12.2015 do godz.9:45.

6. WISOWE: Seniorzy -15,-zl. Juniorzy do lat 18 -10,-zl Zawodnicy UKS Zadrna -4,-zl. wpłaty na sali gry.

7. NAGRODY: I, II, III miejsce: puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
Juniorzy do lat{ 8, 10, 14, 18 –dyplom + nagroda rzeczowa
Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe plakietki.
Turniej zgłoszony do Klasyfikacji DZSzach

Z A P R A S Z A M YAutor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2022