Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA HETMANA
Z OKAZJI 70-LECIA KLUBU

ORGANIZATOR: WKSz HETMAN

TERMIN ROZGRYWEK: 19-30.12.2015

UPRAWNIENI DO GRY: Turniej otwarty dla wszystkich zawodników posiadających dowolny ranking ELO oraz ranking PZSzach minimum 1800.

MIEJSCE ZAWODÓW: WKSz HETMAN, ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław.

WARUNKI FINANSOWE: GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego, FM i WFM zwolnieni z 50% wpisowego, CM, WCM oraz aktualni MPJ zwolnieni z 25% wpisowego. Wpisowe dla pozostałych osób wynosi 120 PLN (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa i opłata do FIDE).

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia on-line za pomocą formularza na stronie internetowej www.wkszhetman.pl, e-mailem na adres: IAAJankowski@gmail.com lub w dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem rozgrywek.

SYSTEM ROZGRYWEK: Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarski na dystansie 9 rund. Tempo gry: 90 minut na partię + 30 sekund na posunięcie.

PROGRAM ZAWODÓW:
19.12.2015 - sobota: 9:00 - 9:45 - przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników.
10:00 - runda I. 16:00 - runda II.
20.12.2015 - niedziela: 10:00 - runda III. 16:00 - runda IV.
22.12.2015 - wtorek: 17:00 - runda VI
27.12.2015 - niedziela: 16:00 - V runda.
28.12.2015 - poniedziałek: 17:00 - runda VII.
29.12.2015 - wtorek: 17:00 - runda VIII.
30.12.2015 - środa: 17:00 - runda IX.
Zakończenie turnieju nastąpi kilka minut po skończeniu ostatniej partii.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW: Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progress.

NAGRODY: Minimalna pula nagród wynosi 5000 PLN (przy udziale min. 50 zawodników). I miejsce - 2500 PLN. Dodatkowe nagrody rzeczowe w kategoriach: najlepsze kobiety, juniorzy, osoby niepełnosprawne i seniorzy starsi (65 lat).
W turnieju można zdobywać szachowe kategorie.

KONTAKT: Wszelkich informacji dotyczących turnieju udziela Aleksander Jankowski tel.: 669 363 395, mail: IAAJankowski@gmail.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: W turnieju obowiązuje zakaz składania propozycji remisu przed 30 posunięciem. Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 30 minut. Wszystkie nagrody pieniężne są podane w kwotach brutto. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021