Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 23 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III Turniej o Puchar Dziekana

Wydziału Nauk o Zdrowiu

PUM w Szczecinie

Szczecin, 27-30.12.2015


I. ORGANIZATOR
KSz Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie

II. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego.
Umożliwienie podniesienia kategorii szachowych oraz zdobycia rankingu ELO.

III. TERMIN I MIEJSCE, ZAPISY
Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie ul. Żołnierska 48.
Grupa A: 27-30. grudnia 2015
Grupa B: 27-28. grudnia 2015
Zapisy do 23.12.2015 przez serwis Chessarbiter:
Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_5667/
Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_5950/
e-mail: arek@szachy.szczecin.pl lub sms na numer: 663 233 532 z podaniem imienia, nazwiska, rankingu, klubu i daty urodzenia.
Zgłoszenia dodatkowe i potwierdzenia od 11.15 do 11.45 na sali gry.
Liczba miejsc ograniczona do 100. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat wpisowego.

IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
Uczestnictwo: tylko szachiści o rankingu ELO poniżej 2200. Ograniczenie ze względu na tempo gry zgodne z wytycznymi FIDE.

Obowiązuje podział na 2 grupy turniejowe:

Grupa A od rankingu 1600 PZSzach. Turniej zgłoszony do FIDE. 9 rund, system szwajcarski, tempo: 60’+30” na posunięcie.

Grupa B do rankingu 1600 PZSzach włącznie. 7 rund, system szwajcarski, tempo 30’+30” na posunięcie.

O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: średni Bucholtz, pełny Bucholtz, Liczba zwycięstw, Progres.


V. WPISOWE

Grupa A - 80,00 zł (wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową dla PZSzach oraz opłatę dla FIDE).

Grupa B - 40,00 zł.

Wpisowe płatne do 23.12.2015 na konto KSz Gryf Szczecin: 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001 (w tytule proszę wpisać Turniej PUM + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata) lub gotówką przed odprawą techniczną.

Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2015 otrzymują 10 zł zniżki.VI. HARMONOGRAM

Grupa A:

27.12.2015

godz. 11.15 - 11.45 - weryfikacja zgłoszeń i odprawa techniczna

godz. 12.00 - I runda

godz. 15.00 - II runda

28.12.2015

godz. 10.00 - III runda

godz. 13.00 - IV runda

godz. 16.30 - V runda

29.12.2015

godz. 10.00 - VI runda

godz. 13.00 - VII runda

30.12.2015

godz. 10.00 - VIII runda

godz. 13.00 - IX runda

zakończenie turnieju ok. 15 min po ostatniej partii

Grupa B:

27.12.2015

godz. 11.15 - 11.45 - weryfikacja zgłoszeń i odprawa techniczna

godz. 12.00 - rundy I-III

28.12.2015

godz. 10.00 - rundy IV - VII (przerwa po V rundzie)

zakończenie turnieju ok. 15 min po ostatniej partiiHarmonogram może ulec przesunięciu w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund.

Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje walkowerem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Gwarantowany fundusz nagród finansowych to 3600,00 zł i zawiera całą kwotę otrzymaną przez KSz Gryf Szczecin w ramach przekazania 1% podatku na rzecz OPP (2618,10 zł).

Grupa A:1. Nagrody główne
2. Grupy wiekowe
3. Dodatkowe

I m-ce 500 zł
Do lat 18 - 200 zł
Zawodniczka 150 zł

II m-ce 400 zł
Do lat 16 - 200 zł
ELO <1800 - 150 zł

III m-ce 300 zł
Do lat 14 - 200 zł
ELO <1600 - 150 zł

IV m-ce 200 zł
Do lat 12 - 200 zł
ELO <1400 - 150 zł

Do lat 10 - 200 zł
Grupa B: I m-ce 200 zł, II m-ce 150 zł, III m-ce 100 zł, IV m-ce 50 zł,

w grupach rankingowych PZSzach do 1400 i do 1200 po 50 zł.

W przypadku, jeżeli jakieś grupy wiekowe lub rankingowe będą licznie reprezentowane, organizator ufunduje dodatkowe nagrody rzeczowe.

Nagrody finansowe nie są łączone. Można otrzymać tylko jedną, wyższą nagrodę, a jeżeli jest równa wg. kolejności w powyższej tabeli.

Wszyscy juniorzy do lat 14 w grupie A i B otrzymają dyplomy oraz drobny upominek lub słodycze.

Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.

Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE

Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.

Zawodnik za zgodą sędziego może wnieść na salę gry telefon lub inne urządzenie elektroniczne pod warunkiem, że jest całkowicie wyłączone i schowane w torbie, plecaku itp.

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2022