Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 30 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej Noworoczny 2015

1. Organizator. MDK Śródmieście Wrocław, MUKS MDK Śródmieście Wrocław, Waldemar Sernecki. Sędzia główny Marta Wolska.

2. Termin i miejsce rozgrywek. Turniej odbędzie się w dniach 28-30.12.2015 (grupa C – 28.12.2015, grupy A i B – 29 i 30.12.2015) w MDK Śródmieście Wrocław, ul. Dubois 5 we Wrocławiu.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia.
W turnieju może wziąć udział każdy szachista i szachistka:

Grupa A - zawodniczki i zawodnicy posiadający ranking PZSzach 1600 lub wyższy. Formularz - A.
Grupa B – zawodniczki i zawodnicy posiadający ranking PZSzach 1200-1400. Formularz - B.
Grupa C - zawodniczki i zawodnicy posiadający ranking PZSzach 1000-1200. Formularz - C.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: www.chessarbiter.com i www.muks-srodmiescie.pl

4. Warunki finansowe.
Wpisowe: Grupa A – 40 zł, Grupa B - 30 zł, Grupa C – 20 zł. Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.

5. Nagrody.

a) Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w grupach A, B oraz najlepsza zawodniczka otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe.

b) Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w grupie C oraz najlepsza zawodniczka a także najmłodszy szachista otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, wszyscy startujący w grupie C otrzymają upominki.

c) Wartość nagród za poszczególne miejsca uzależniona jest od liczby startujących i zostanie podana po trzeciej rundzie.

6. Zasady rozgrywania partii.
Wszystkie partie rozgrywane są z użyciem zegarów szachowych, a w grupach A i B z obowiązkowym zapisem posunięć (zwolnione od tego są dzieci przedszkolne i osoby niepełnosprawne).

7. System rozgrywek.
Wszystkie grupy zostaną rozegrane systemem szwajcarskim. Organizator dopuszcza możliwość rozegrania zawodów w systemie kołowym lub w innym systemie jeżeli uzasadniać to będzie liczba zawodników zgłoszonych do poszczególnych grup..
Grupy A i B : 7 rund, tempo 60 minut dla zawodnika na partię.
Grupa C: 7 rund, tempo 30 minut dla zawodnika na partię.

8. Program rozgrywek.
Grupy A i B: wtorek 29.12.2015: godz. 09:15 - 09:45 - potwierdzenie udziału i zapisy do turnieju, godz. 10:00 - I, II, III , IV runda.
środa 30.12.2014: godz. 10:00 - V, VI, VII runda, po ostatniej rundzie zakończenie zawodów.

Grupa C: poniedziałek 28.12.2014: godz. 09:15 - 09:45 - potwierdzenie udziału i zapisy do turnieju, godz. 10:00 - I, II, III, IV, V, VI i VII runda, po ostatniej rundzie zakończenie zawodów.

9. Przepisy i ocena wyników.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, średni ranking przeciwników. Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut, a w grupie C - 15 minut.

10. Uwagi końcowe.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021