Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


IV Turniej o Puchar Dyrektora ChDK

1. Organizatorzy:

1.1 UKSz SKOCZEK Choszczno .
1.2 Choszczeński Dom Kultury.

2. Cel turnieju:

2.1 Uzyskanie wyższych kategorii szachowych.
2.2 Propagowanie gry królewskiej na terenie Gminy Choszczno.

3. Termin i miejsce rozgrywek:

3.1 Turniej odbędzie się w dniach 13-14.02.2016r. w Choszczeńskim Domu Kultury
przy ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.

Data Godzina Runda / przerwa
13 lutego 2016 Godz. 8:00-8:45 Rejestracja zawodników
13 lutego 2016 Godz. 8:50 Otwarcie turnieju
13 lutego 2016 Godz. 9:00 Runda pierwsza
13 lutego 2016 Godz. 11:10 Runda druga
13 lutego 2016 Godz. 13:10-13:30 Przerwa
13 lutego 2016 Godz. 13:35 Runda trzecia
13 lutego 2016 Godz. 15:45 Runda czwarta
14 lutego 2016 Godz. 9:00 Runda piąta
14 lutego 2016 Godz. 11:05 Runda szósta
14 lutego 2016 Godz. 13:10 Runda siódma
14 lutego 2016 Godz. 15:30 Zakończenie turnieju

4. Uczestnictwo i wpisowe:

4.1 Prawo gry mają wszyscy chętni bez żadnych ograniczeń.
4.2 Uczestnik turnieju może zgłosić swój udział:
a. drogą elektroniczną na adres skoczek_choszczno@wp.pl.
b. poprzez formularz ChessArbiter, w terminie do 12 lutego 2016 do godziny 15:00
4.3 Wpisowe jednakowe dla wszystkich 30 złotych.
4.4 Liczba uczestników ograniczona do 70.
4.5 W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia będą przyjmowane na Sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju i tylko pod warunkiem możliwości zapewnienia wszystkim zawodnikom należytego komfortu gry.
4.6 O dopuszczeniu zawodnika do gry w turnieju, zgłaszającego swój udział w dniu jego rozpoczęcia, decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
4.7 Zgłoszenia w dniu turnieju skutkują podwyższeniem wpisowego o 10 złotych.

5. System rozgrywek i tempo gry:

5.1 System szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 60 minut dla zawodnika.
5.2 Turniej nie jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
5.3 Obowiązuje zapis partii szachowej.
5.4 Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.


6. Punktacja i ocena wyników:

6.1 Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt a za przegraną 0 pkt.
6.2 O miejscu zajętym decydować będzie (w podanej kolejności):

a) Suma zdobytych punktów,
b) Średni Buchholz,
c) Pełny Buchholz,
d) Progresja,
e) Ranking uzyskany ( Ruz )

7. Sprawy sędziowskie:

7.1 Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
7.2 Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny, którego decyzje są zasadniczo nieodwołalne.

8. Nagrody:

8.1 I miejsce: nagroda pieniężna + Puchar Dyrektora ChDK.
8.2 II miejsce: nagroda pieniężna + Puchar.
8.3 III miejsce: nagroda pieniężna + Puchar.
8.4 IV miejsce: nagroda rzeczowa.
8.5 V miejsce: nagroda rzeczowa.
8.6 VI miejsce: nagroda rzeczowa.
8.7 Najlepszy bez kategorii: nagroda rzeczowa.
8.8 Najlepszy z V kategorią: nagroda rzeczowa.
8.9 Najlepszy z IV kategorią: nagroda rzeczowa.
8.10 Najlepszy z III kategorią: nagroda rzeczowa.
8.11 Najlepszy z II kategorią: nagroda rzeczowa.


• Nagrody nie będą dublowane; każdy zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody.
• Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród po zakończeniu turnieju; w innym przypadku nagroda jest przepada na rzecz organizatora.

9. Zakwaterowanie i wyżywienie:
9.1 Organizator nie pośredniczy w ewentualnym załatwianiu noclegów dla zawodników.
9.2 Zawodnicy żywią się we własnym zakresie.
9.3 Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

10. Uwagi końcowe:
10.1 Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
10.2 Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie.
10.3 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.
10.4 Uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych.
10.5 Osoby nietrzeźwe będą natychmiast wykluczane z zawodów.
10.6 Dozwolone jest posiadanie przez zawodnika przy sobie wyłączonego urządzenia elektronicznego.
10.7 Sędzia główny ma prawo nałożyć na zawodnika karę wg regulaminu kwalifikacyjnego.
10.8 Zastrzega się możliwość zmian w niniejszym regulaminie

KOMITET ORGANIZACYJNY
Zarząd UKSz SKOCZEK Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023