Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Sobotni Blitz w Hetmanie

ORGANIZATOR:
WKSz HETMAN, Aleksander Jankowski

TERMIN ROZGRYWEK:
20.02.2016

UPRAWNIENI DO GRY:
Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych.

MIEJSCE ZAWODÓW:
WKSz HETMAN, ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

WARUNKI FINANSOWE:
Wpisowe dla wszystkich osób wynosi 15 PLN.

ZGŁOSZENIA:
W dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem rozgrywek.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 podwójnych rund.
Tempo gry: 3 minuty na partię, plus 2 sekundy na posunięcie.

PROGRAM ZAWODÓW:
20.02.2016 - sobota:
16:30 - 17:00 - przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników.
17:00 - rozpoczęcie turnieju.
Zakończenie rozgrywek nastąpi kilka minut po skończeniu ostatniej partii.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE w szachach błyskawicznych. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress.
Turniej zgłoszony do FIDE.

NAGRODY:
Nagrody pieniężne dla pierwszych trzech zawodników, plus dla zawodnika do rankingu 1900 ELO (błyskawiczne).

KONTAKT: Wszelkich informacji dotyczących turnieju udziela
Aleksander Jankowski, tel. 669 363 395, IAAJankowski@gmail.com

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 3 minuty. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024