Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT
TURNIEJU SZACHOWEGO
PN. „Zimowy turniej KS AZS Wratislavia”
19-21 LUTY 2016r.
Półfinał Międzynarodowego Pucharu Wrocławia

1.Organizator:
KS AZS Wratislavia
Turniej organizowany jest przy wsparciu Gminy Wrocław i Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu

2. Miejsce:
Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu
al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław
Klub Szachowy Macedońska 7, Wrocław

3. Termin i tempo gry:
Grupa A od 1700 do 2099 ranking krajowy (90 minut na zawodnika+ 30 sekund na ruch) turniej liczony do Elo
19-21 Luty 2016r.
Pierwsza runda Klub Szachowy, ul. Macedońska 7,
pozostałe rundy Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu al. Brücknera 10, Wrocław
Turniej jest półfinałem Pucharu Wrocławia!!!
(istnieje możliwość uzyskania częściowej normy na I i KM)
Grupa B: 1600 (30 minut na zawodnika plus 30 sek. na ruch)
20-21 Luty 2016 r. (możliwość zdobycia normy na I kategorię szachową kobiecą i II męską)
Grupa C: 1400 (30 minut na zawodnika plus 30 sek. na ruch)
20-21 Luty 2016 r.
Grupa D: 1100 -1250 (30 minut na zawodnika plus 30 sek. na ruch)
20-21 Luty 2016 r.
Grupa E: 1000 (15 minut na zawodnika plus 15 sek. na ruch)
20 Luty 2016 r.

4. Planowany system rozgrywek:
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie:5 rund (A), 7 rund (B, C i D),
6 rund (E):
Piątek 19 Luty 2016 r
16:30- 16:55 - potwierdzenie udziału w zawodach (grupa A – ul. Macedońska 7), opłacenie wpisowego
17:00 – 21:00 - runda I runda
Sobota, 20 Luty 2016 r.
9.00-9.40 - potwierdzenie udziału w zawodach (grupy , B, C, D, E – ZS nr 14),
opłacenie wpisowego.
09.50 - otwarcie zawodów (grupy B, C, D, E)
10:00 - II – III runda w grupie A,
10.00 - I- IV runda w grupach B, C, D
10.00 - I-VI runda w grupie E
uroczyste zakończenie zawodów grupy E nastąpi bezpośrednio po skończeniu rundy VI
Niedziela 19 Luty 2016 r.
10.00 - IV-V runda w grupie A
10.00 - V-VII runda w grupach B, C i D
uroczyste zakończenie zawodów nastąpi osobno dla każdej z grup po skończeniu ostatniej partii
w danej grupie

5. Zgłoszenia:
Telefonicznie, sms lub e-mail w terminie do dnia 18 Lutego 2016 r. z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, grupa (A, B, C, D lub E), kategoria szachowa, dokładna data urodzenia, klub lub miasto. Kontakt: Olga Lisowska: tel. 698-024-599 e-mail: olga.lisowska@gmail.com

6. Wpisowe:
Wpisowe do turnieju wynosi 50 zł dla grupy A (zawiera opłatę 10zł do PZSzach), 35 zł dla grupy B, C i D, 25 zł dla grupy E. Opłaty tej należy dokonać na miejscu w dniu zawodów.

7. Nagrody:
W każdej grupie nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla 3 pierwszych zawodników oraz dla najlepszej kobiety. Ponadto każdy uczestnik turnieju otrzyma dyplom i upominek.

8. Uwagi:
W grupach A, B, C i D obowiązuje zapis szachowy!
W turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy PZSzach i FIDE. Organizator zapewnia sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu rozgrywek. Pełny serwis turniejowy będzie zamieszczany na stronach internetowych: www.szachy.azs.pwr.wroc.pl, www.dzszach.pl i www.chessarbiter.com. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez KS AZS Wratislavia (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych KS AZS Wratislavia

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024