Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KURS SĘDZIOWSKI NA KLASY OKRĘGOWE
Jastrzębia Góra, 21.02.2016

I. Organizator.
Kolegium Sędziów Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego
Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy

II. Cel kursu.
Umożliwienie uzyskania klas sędziowskich: młodzieżowa, III i II.

III. Termin i miejsce.
21 lutego 2016 godz. 10:00 DW VIS Jastrzębia Góra, ul. Królewska 5

IV. Uczestnictwo.
Podstawowe warunki uczestnictwa to: polskie obywatelstwo, ukończone 16 lat, II kategoria szachowa.
W drodze wyjątku uczestnikami kursu mogą być osoby, które nie posiadają jeszcze II kategorii.
Takie osoby po odbyciu kursu i zdobyciu II kategorii mogą wystąpić o przyznanie licencji sędziowskiej. Kandydaci na II klasę muszą posiadać aktualną licencję sędziowską, opłaconą składkę roczną 2016 oraz zgodnie ze Statusem Sędziego w Polskim Związku Szachowym punkt 3.2.3 zobowiązani są przedstawić listę sędziowanych turniejów (min. 4 turnieje jako sędzia
rundowy, w tym 2 z możliwością wypełniania norm na kategorie).

V. Opłaty.
Zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach nr 1/2016 opłata za udział w kursie i egzaminie dla kandydatów na sędziów klas okręgowych wynosi 150 zł (zniżka dla klasy młodzieżowej 50% - 75 zł).
Opłaty należy uiszczać na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego:
PKO BP:13 1440 1345 0000 0000 1284 0853

VI. Zgłoszenia.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16 lutego 2016 r.
Zgłoszenia przyjmuje Wiesław Libura: kadra-szachy@wp.pl, tel. 530-530-300

VII. Harmonogram.
9.30 – 10:00 - potwierdzenie uczestnictwa.
10.00 – 14.00 - omówienie Przepisów Gry FIDE, Systemy rozgrywek.
14.20 – 16:50 - Regulamin Klasyfikacyjny i obliczenia rankingowe, prawa i obowiązki sędziego szachowego w tym sprawozdawczość, obsługa zegarów elektronicznych, Chessabiter i inne programy.
17:00 – 18:00 – Egzamin w formie testu. Test na klasę II i III będzie zawierał pytania dotyczące:
przepisów gry, obliczeń rankingowych, praw i obowiązków sędziego oraz systemu kołowego, na klasę drugą ponadto zagadnienia związane z systemem szwajcarskim.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024