Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat Organizacyjny
4 Pory Roku - Zima z Szachami OPEN
Szczecin 21.02.2016 r.

I. ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Dom Kultury SM „Wspólny Dom”
II. MECENAT
Lesław Siemaszko - fundator nagród finansowych
III. TERMIN I MIEJSCE
Rozgrywki odbędą się w Domu Kultury SM „Wspólny Dom” przy ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie w niedzielę, 21. lutego 2016 r. godz. 10.00
IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej jest otwarty. Obowiązuje system szwajcarski na dystansie 9 rund.
Kojarzenie komputerowe programem Chessarbiter, tempo gry: zegary elektroniczne 12min+3s.
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.
V. ZGŁOSZENIA
Aby uniknąć opóźnień, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza i punktualne przybycie na salę gry.
Liczba uczestników ograniczona do 100 osób.
Zgłoszenia online (preferowana forma): www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_79/
w przypadku problemów z działaniem strony można zgłosić się przez e-mail: arek@szachy.szczecin.pl lub przez SMS pod nr 663-233-532 zawierający grupę/imię i nazwisko/rok urodzenia/kategorię/klub lub miasto i w przypadku osób, które nie posiadają numeru ID FIDE obowiązkowo adres e-mail (nowe wymogi FIDE). Osoby posiadające aktualne dane w Centralnym Rejestrze PZSzach mogą wpisać imię, nazwisko i nr ID-CR
zgłoszenia dodatkowe w dniu zawodów w godz. 9.15 – 9.45 możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
Opłacenie wpisowego w gotówce bezpośrednio przed turniejem i potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w godz. 9-15 - 9.45.
Wpisowe:
25,00 zł - wszyscy uczestnicy w wieku od 18 do 65 lat,
20,00 zł - zawodnicy urodzeni w 1949 i starsi, juniorzy do lat 18,
Wpisowe zawiera opłatę rankingową FIDE
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2016 r. - 5 zł zniżki.
Zgłoszenia na sali gry skutkują wzrostem wpisowego o 5 zł. Osoby, które nie potwierdzą uczestnictwa i nie opłacą wpisowego do godz. 9.45 zostaną dopuszczone do turnieju od II rundy.
VII. NAGRODY
Nagrody główne
I - 700,00 zł + puchar VI - 100,00 zł
II - 600,00 zł VII - 80,00 zł
III - 500,00 zł VIII - 70,00 zł
IV - 300,00 zł IX - 50,00 zł
V - 200,00 zł X - 40,00 zł
Nagrody w grupach rankingowych PZSzach (nie są łączone)
1000 – 1400 40,00 zł 1000 – 1600 40,00 zł
1000 – 1800 40,00 zł 1000 – 2000 40,00 zł
Nagrody specjalne (mogą być łączone)
Najlepszy zawodnik KSz Gryf Szczecin 100,00 zł
Najlepsza zawodniczka KSz Gryf Szczecin 100,00 zł
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają na rzecz organizatora.

VIII. UWAGI KOŃCOWE
Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie
www.gryfszczecin.org/regulamin-4-pory-roku-2016
Regulamin cyklu stanowi nieodłączną część komunikatu organizacyjnego.
Dodatkowych informacji udziela Robert Jacek nr tel. 666-247-147

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024