Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


PONIEDZIAŁKOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY
22.02.2016

ORGANIZATOR: Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW: WKSz HETMAN, ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław.

UPRAWNIENI DO GRY: Turniej otwarty dla wszystkich chętnych.

WARUNKI FINANSOWE:
Seniorzy 60+, oraz osoby niepełnosprawne 5 zł, pozostali 10 zł.

ZGŁOSZENIA: W dniu rozpoczęcia turnieju, zgodnie z harmonogramem rozgrywek.

SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund.
Tempo gry wynosi 10 minut na partię, plus 5 sekund na posunięcie.

NAGRODY
3 nagrody dla niepełnosprawnych i jedna nagroda w kat. open

PROGRAM ZAWODÓW
Poniedziałek - 22.02.2016
16:30 - 17:00 - przyjmowanie zgłoszeń.
17:00 - Rundy I-VII
Zakończenie nastąpi po skończeniu ostatniej partii w turnieju.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, losowanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023