Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT XX MISTRZOSTW POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W SZACHACH

ŁĘŻYCE, 8-10 KWIETNIA 2016

CEL IMPREZY:
1. Wyłonienie indywidualnego i drużynowego Mistrza Polski Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Szachach na rok 2016.
2. Popularyzacja honorowego krwiodawstwa.
3. Propagowanie idei czerwonokrzyskich.
4. Inicjowanie i promocja czynnego wypoczynku honorowych dawców krwi.
5. Nawiązywanie kontaktów i więzi koleżeńskich pomiędzy honorowymi dawcami krwi.
6. Popularyzacja rozrywek umysłowych wśród honorowych krwiodawców z całej Polski.

ORGANIZATORZY:
1. Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. we Wrocławiu
2. Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu

TERMIN I MIEJSCE:
8-10 kwietnia 2016, Łężyce k. Dusznik Zdrój

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W rozgrywkach może uczestniczyć każdy honorowy dawca krwi, który oddał honorowo minimum 3 litry krwi (posiadanie podczas imprezy i okazanie sędziemu zawodów przy potwierdzeniu udziału w imprezie w dniu 8 kwietnia 2016 legitymacji honorowego dawcy krwi lub zaświadczenia o ilości oddanej krwi jest obowiązkowe), zrzeszony w Klubie lub reprezentujący Okręgową Radę Krwiodawstwa lub też niezrzeszony w żadnym Klubie. W skład drużyny mogą wejść trzej reprezentanci Klubu HDK lub trzej reprezentanci Okręgowej Rady Krwiodawstwa (każdy Klub może wystawić tylko jedną reprezentację składającą się z trzech zawodników podając skład przed zawodami, a pozostali krwiodawcy chcący grać są klasyfikowani wyłącznie indywidualnie – wyjątkiem jest gospodarz mistrzostw, który ma prawo wystawić dwie reprezentacje). Ilość miejsc jest ograniczona możliwościami noclegowymi organizatora (decyduje uzgodnienie możliwości noclegowych i kolejność wpływu wpisowego na konto podane przez organizatora).

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowy „U Anny” 57-340 Łężyce 72 / koło Dusznik Zdrój woj. dolnośląskie. Pobyt w pokojach 2, 3, 4 i 5 osobowych (rodzaj pokoju należy uzgodnić z organizatorem). Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym.

SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie rozegrany system szwajcarskim na dystansie 11 rund tempem 15 minut + 5 sekund na ruch dla zawodnika na partię. W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE. Na rundę można się spóźnić 15 min.
Punktacja pomocnicza: Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progres, bezpośredni pojedynek, losowanie. W klasyfikacji drużynowej – suma punktów reprezentacji klubu, miejsce zawodnika w turnieju.
Sędzią głównym zawodów jest IA Rafał Siwik.

FINANSOWANIE:
Wpisowe do imprezy wynosi 150 zł od każdego zawodnika. Ewentualne osoby towarzyszące zawodnikom, a nie uczestniczące w rozgrywkach są traktowane jako uczestnicy imprezy i muszą opłacić pełne wpisowe.
Wpisowe do turnieju jest płatne na konto: Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Bank Millenium rach. nr 60 1160 2202 0000 0002 4987 1627, z dopiskiem: „Szachy – Mistrzostwa Polski HDK”
Wpisowe należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2016.
W ramach wpisowego organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie uczestników od kolacji w dniu 8 kwietnia 2016 do obiadu w dniu 10 kwietnia 2016.

ZGŁOSZENIA:
1. Telefonicznie: Dariusz Mikołajczyk – telefon: 502 087 950 lub 661 947 776,
2. Listownie: Dariusz Mikołajczyk, ul. Daszyńskiego 42/15, 50-310 Wrocław,
3. Przez e-mail na adres: d.mikolajczyk@mpk.wroc.pl ,
Zgłoszenia wraz z wpisowym należy przesłać najpóźniej do dnia: 11 marca 2016

NAGRODY:
1. Puchary i medale dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej,
2. dla każdego uczestnika dyplomy i upominki,
3. organizator przewiduje też ufundowanie nagród rzeczowych,
4. wyróżnienia specjalne.

USTALENIA KOŃCOWE:
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników (obowiązek ten spoczywa na uczestnikach).
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.
3. Podczas imprezy obowiązuje: REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK W SZACHACH wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej mistrzostw: www.szachyhdk.info .
4. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora mistrzostw.
5. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji imprezy, a także na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku w formie fotografii, filmu w celach informacyjno-promocyjnych Mistrzostw Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w Szachach,
6. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian komunikatu.
7. Więcej informacji udziela: Dariusz Mikołajczyk – telefon: 502 087 950 lub 661 947 776

Miłego wypoczynku oraz sukcesów życzą organizatorzy:

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. we Wrocławiu
oraz
Zarząd i Dyrekcja Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

PROGRAM XX MISTRZOSTW POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W SZACHACH, ŁĘŻYCE 2016

Piątek, 8 kwietnia 2016
od godziny 12:00 zakwaterowanie
godzina 19:00 kolacja
godzina 19:30 odprawa techniczna i zebranie Zarządu Mistrzostw Polski
godzina 20:30 impreza towarzysząca – turniej „integracyjny blitz”

Sobota, 9 kwietnia 2016
godzina 8:00 śniadanie
godzina 9:00 – 13:30 uroczyste otwarcie XX Mistrzostw Polski i rundy I – V
godzina 13:30 obiad
godzina 15:00 – 18:00 rundy VI – IX
godzina 19:00 uroczysta kolacja

Niedziela, 10 kwietnia 2016
godzina 8:00 śniadanie
godzina 9:00 – 10:30 rundy X – XI
godzina 12:00 oficjalne zakończenie XX Mistrzostw Polski
godzina 13:00 obiad i wyjazd uczestników

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023