Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Memoriał im. ks. Ludomira Lissowskiego w szachach

1. Organizatorzy
a) Mosir Sierpc,
b) Burmistrz Miasta Sierpc,
c) CKiSz Sierpc.

2. Patronat honorowy
a) Ks. dziekan – Andrzej Więckowski,
b) Pan Jarosław Perzyński – Burmistrz miasta Sierpc.

3. Komitet organizacyjno-sędziowski
a) Dariusz Jackowski – tel. 606 459 239,
b) Paweł Flak (sędzia klasy państwowej) – tel. 505 848 645.

4. Cele
a) popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) przybliżenie i uczczenie pamięci osoby księdza Lissowskiego,
c) promocja miasta Sierpc.

5. Termin i miejsce
16 kwietnia 2016 r. (sobota), CkiSz w Sierpc przy ul. Piastowskiej 39.

6. System rozgrywek
System szwajcarski, 9 rund, tempo gry 10 min. na zawodnika.

7. Harmonogram rozgrywek
Rejestracja zawodników w dn. 16.04.2016 r. w godz. 9:15-9:45 , odprawa techniczna o godz. 9:50.
Uroczyste otwarcie Memoriału godz 10:00, I runda - godz. 10:15.

8. Warunki uczestnictwa
Zgłoszenie:
a) poprzez witrynę internetową http://www.chessarbiter.com/turnieje.php
b) telefonicznie nr 505 848 645 lub 606 459 239 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2016 r. i opłacenie na sali gry podczas rejestracji wpisowego w wysokości 20 PLN.
Uwagi:
W przypadku zawodników rejestrujących się na sali w dniu 16.04.2016 r. bez uprzedniego zgłoszenia wpisowe wynosi 30 PLN.
Z wpisowego zwolnieni są: kobiety, juniorzy (ur. w 1998 r. i młodsi) oraz Uczestnicy Sierpeckiej Ligi Szachowej.
Limit uczestników wynosi 60 osób.

9. Kryteria ustalenia kolejności
Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje kolejno:
a) punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku,
b) pełna punktacja Buchholza,
c) liczba zwycięstw,
d) progresja.

10. Nagrody
Nagrody finansowe ufundowane przez sponsorów otrzyma czołowa trójka zawodników: I - 500 PLN, II - 300 PLN, III - 200 PLN, IV - 100 PLN oraz najlepszy mieszkaniec Sierpca - 200 PLN.
Ponadto przewiduje się puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów w kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne.

11. Sprawy sędziowskie
a) obowiązują aktualne przepisy Kodeksu szachowego i Przepisy gry FIDE: na mocy art. A.5 nie obowiązuje art. A.3, obowiązuje natomiast art. A.4 traktujący m.in. o: korektach dot. nieprawidłowego ustawienia zegara czy bierek oraz nieprawidłowym posunięciu,
b) z uwagi na brak depozytu dopuszcza się posiadanie przez zawodnika w strefie rozgrywek
bezwzględnie wyłączonego telefonu komórkowego i/lub innego urządzenia elektronicznego do komunikacji, za posiadanie włączonego urządzenia zawodnik przegrywa partię,
c) dopuszczalne spóźnienie na rundę – do opadnięcia chorągiewki,
d) turniej nie podlega ocenie rankingowej FIDE.

12. Inne
a) zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
b) w czasie trwania turnieju czynna będzie kawiarenka z dostępnymi bezpłatnie: kawą, herbatą, owocami, ciastkami oraz przekąskami,
c) ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego, który zastrzega sobie możliwość jego zmian,
d) zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju,
e) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników turnieju w zawodach,
f) uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, w celach promocyjno–marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023