Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA CHOSZCZNA
W SZACHACH SZYBKICH
ZA ROK 2016

REGULAMIN

1. Cele imprezy:
Ø Wyłonienie Mistrza Choszczna w szachach szybkich na rok 2016.
Ø Popularyzacja gry w szachy na terenie powiatu choszczeńskiego.
Ø Uzyskanie lub podwyższenie rankingu FIDE w szachach szybkich.

2. Organizatorzy:
Ø Uczniowski Klub Szachowy „SKOCZEK”,
Ø Choszczeński Dom Kultury.
Ø Urząd Miejski w Choszcznie.

3.Termin i miejsce:
Ø Turniej rozegrany zostanie 16 kwietnia 2016 r. (sobota) w Choszczeńskim Domu Kultury w Choszcznie przy ul. Boh. Warszawy 17.
Ø Prosimy o potwierdzanie zgłoszeń w dniu imprezy najpóźniej do godziny 9:50.
Ø Rozpoczęcie turnieju godzina 10:00.

4. Zgłoszenia i uczestnictwo:
Ø Zgłoszenia przyjmowane będą :
a) przez internet na serwerze Chessarbiter Pro
b) drogą elektroniczną na adres : skoczek_choszczno@wp.pl
c) osobiście w dniu imprezy w godz. 9:00 – 9:45.
Ø Uczestnikiem może być każda osobabez względu na wiek, płeć, przynależność klubową itd.
Ø Przy zgłoszeniu osoby nie posiadające CODE FIDE konieczne jest podanie adresu e-mail.
Ø Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać CODE FIDE.

5. Wpisowe do turnieju:
Ø Obowiązuje wpisowe (zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową FIDE) :
a) seniorzy (rocznik 1998 i starsi) : 20,00 zł ;
b) juniorzy (rocznik 1999 i młodsi) oraz dzieci :15,00 zł.
c) zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno: 15,00 zł.

W przypadku zapisów na sali gry w dniu imprezy wpisowe wzrasta o 10zł.

6. System rozgrywek:
Ø Szwajcarski na dystansie 9 rund. Kojarzenie komputerowe programem Chessarbiter Pro.
Ø Tempo gry: 13 minut + 3 sekundy na partię dla zawodnika.
Ø Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.
Ø O kolejności miejsc decyduje kolejno:
a) liczba zdobytych punktów,
b) średni Buchholz,
c) pełny Buchholz,
d) progres,
e) ranking uzyskany.

7. Nagrody:
Ø Puchary za miejsca I-III w kat. OPEN
Ø Nagrody finansowe z wpisowego za miejsca I-III.
Ø Nagrody rzeczowe za miejsca IV-VI.
Ø Puchar dla najlepszego juniora i juniorki.
Ø Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych juniorów do lat 18.
Ø Nagrody rzeczowa dla najlepszej kobiety.
Ø Nagroda rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.
Ø Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z Choszczna.

Nagrody nie będą dublowane. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność osoby uprawnionej na sali podczas ceremonii wręczania nagród. W innym przypadku nagroda jest wręczana następnej osobie w danej klasyfikacji.

8. Uwagi końcowe:
Ø Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju.
Ø Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
Ø Obowiązują aktualne przepisy FIDE dla szachów szybkich.
Ø Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt, uczestniczą w zawodach na własne ryzyko oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
Ø Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników turnieju w zawodach.
Ø Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, w celach promocyjno–marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ø Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
Ø Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Zarząd UKSz SKOCZEK Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024