Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJ SZACHOWY O MISTRZOSTWO MIASTA WAŁBRZYCHA
W 70 ROCZNICĘ SPORTU W WAŁBRZYCHU

1. CEL:
*Popularyzacja gry szachowej
*Promocja walorów tyrystycznych miasta Walbrzycha

2. ORGANIZATOR:
*Wałbrzyski Klub Szachowy „HETMAN”
*Urząd Miasta Wałbrzych

3, MIEJSCE, TRMIN:
*Stara Kopalnia ul. Wysockiego 29
*23-24.04.2016 (sobota, niedziela)

4.SYSTEM:
A-Szachy szybkie (sobota) szwajcarski, P15 (po 15 minut dla zawodnika)
B-Błyskawiczny (niedziela) szwajcarski P5 (po 5 minut dla zawodnika)5

5.ZGŁOSZENIA:
W bloku CessArbiter Pro, lub na sali gry do godz. 9:45

6.WPISOWE
{10 zł. od zawodnika , młodzież do 18 lat –zwolnieni od wpisowego

7.NAGRODY:
po 10 nagród rzeczowych w turnieju P15 oraz P5

8.ORGANIZACYJNE:
Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt, sprzęt szachowy zapewnia Organizator

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024