Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA CHOSZCZNA JUNIORÓW
W SZACHACH SZYBKICH
NA ROK 2016.

1. Cel imprezy:

a) Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu choszczeńskiego.
b) Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Choszczna Juniorów za rok 2016.

2. Organizatorzy:

a) Uczniowski Klub Szachowy „SKOCZEK” w Choszcznie,
b) Choszczeński Dom Kultury.

3. Termin i miejsce:

a) Turniej rozegrany zostanie w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Boh Warszawy 17,
w dniu 07.05.2016 r. (sobota) w godz. 10:00-15:30.
b) Przyjmowanie dodatkowych i potwierdzanie zgłoszeń w dniu turnieju w godzinach 9:00-9:45.

4. Zgłoszenia i uczestnictwo:

a) W turnieju mogą brać udział osoby urodzone w 1998 roku i młodsze.
b) Wcześniejsze zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 06 maja 2016 r. (piątek) do godz. 16:00 :
a. przez stronę internetową turnieju: http://chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_8/.
b. pocztą elektroniczną e-mail : skoczek_choszczno@wp.pl.
c) Wpisowe od wcześniej zgłoszonych zawodników w wysokości 10,00 zł płatne jest gotówką w dniu rozpoczęcia zawodów. Zawodnicy UKSz Skoczek , mający opłaconą składkę za rok 2016, płacą wpisowe w wysokości 5 złotych.
d) Zgłoszenia przyjmowane będą też na sali gier , w dniu rozpoczęcia imprezy w godz. 9:00 – 9:45. Wówczas wpisowe wzrasta o 5,00 zł.
e) Organizatorzy mogą ograniczyć ilość zawodników do 70-ciu; decyduje kolejność zgłoszeń.

5. System rozgrywek:

a) Szwajcarski na dystansie 9 rund. Kojarzenie komputerowe.
Tempo gry – 13 minut + 3 sekundy za każde posunięcie na partię dla zawodnika.
b) O zdobytym miejscu decydują kolejno: liczba zdobytych punktów, średni Buchholz, pełny Buchholz, progres, ranking uzyskany PZSzach (Ruz).

6. Nagrody:

a) Puchary dla najlepszego juniora i juniorki.
b) Dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów w każdej kategorii wiekowej.
c) Trzech najlepszych w każdej kategorii otrzyma medale.

Nagradzane kategorie wiekowe :
1. Juniorzy i juniorki do lat 8 (rocznik 2008 i młodsi)
2. Juniorzy i juniorki do lat 10 (roczniki 2007 i 2006)
3. Juniorzy i juniorki do lat 12 (roczniki 2005 i 2004)
4. Juniorzy i juniorki do lat 15 (roczniki od 2001 do 2003)
5. Juniorzy i juniorki do lat 18 (roczniki od 1998 do 2000).

d) Każdy uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody o wyższej wartości.
e) Kategorie dla juniorów i juniorek są połączone!
f) Warunkiem otrzymania nagrody albo wyróżnienia jest obecność na ceremonii zamknięcia turnieju. W przeciwnym wypadku wręczane nagrody przepadają.

7. Uwagi końcowe:

a) Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
b) Obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich. Pierwsze nieprawidłowe posunięcie może być zgłoszone do Sędziego i kończy się upomnieniem. Drugie nieprawidłowe posunięcie, wykonane przez tego samego zawodnika, oznacza przegraną i ostatecznie kończy partię.
c) O zdolności uczestnika do wzięcia udziału w zawodach decyduje jego opiekun prawny lub delegujący klub.
d) Ubezpieczenie zawodników dokonywane jest przez osoby zgłaszające ich udział w turnieju.
e) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników turnieju w zawodach.
f) Zawodnicy biorą udział w turnieju z opiekunem bądź rodzicem. Organizator nie pełni roli opiekuna!
g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do Choszczna !
Komitet Organizacyjny
Zarząd UKSz Skoczek Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024