Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
TURNIEJU SZACHOWEGO
„ENOTEKA VERONA ZAPRASZA”

1. Cel. Celem turnieju jest: promocja szachów wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród osób dorosłych
2. Organizatorzy. Organizatorem jest:
-Klub Szachowy „Enoteka Verona”,
-Uczniowski Klub Sportowy „ROSZADA”,
-Akademia Szachowa Marka Niedźwieckiego.
3. Termin. Turniej zostanie rozegrany 22.05.2016 r.
4. Miejsce. Enoteka Verona, 25 Czerwca 36 w Radomiu.
5. Uczestnictwo. W turnieju mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby a w szczególności osoby dorosłe. Ilość miejsc jest ograniczona.
6. Zgłoszenia. Zgłoszenia na stronie www.chessarbiter.com lub można wysyłać na adres marek_niedzwiecki@op.pl z podaniem: nazwiska, imienia, daty urodzenia, nazwy klubu, kategorii szachowej, rankingu FIDE i PZSzach. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 20.05.2016 r.
7. Opłata startowa. Opłata startowa wynosi 10 zł. Opłatę należy uiścić w dniu zawodów. Emeryci i renciści są zwolnieni z opłaty startowej.
8. System rozgrywek. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund, P`15. Dopuszcza się inny system rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń.
9. Program:
16.30-16.40 przyjmowanie zgłoszeń
16.40-16.50-odprawa techniczna,
16.50-17.00 uroczyste otwarcie
17.00-19.30 rundy I – V
16.00-17.00 zakończenie rozgrywek i wręczenie nagród.
10. Nagrody. Zwycięzca otrzyma butelkę włoskiego wina. Trzech pierwszych zwycięzców otrzyma medale.
11. Ustalenie kolejności zajętych miejsc. W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje:
-wartościowanie Buchholza,
-pełny Buchholz,
-progres,
-większa liczba zwycięstw w całym turnieju,
-większa liczba zwycięstw czarnym kolorem bierek,
-losowanie.
12. Pozostałe przepisy. W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE według aktualnego kodeksu PZSzach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

Za organizatorów
/-/ Marek Niedźwiecki

Radom, 13.05.2016 r.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023