Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJ SZACHOWY z okazji DNI LUBSKA
90 Turniejów na 90-lecie PZSzach
Lubsko 29.05.2016 r.

I. CEL:
- popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
- integracja środowiska szachowego,
- odkrywanie talentów szachowych wśród młodzieży,
- pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,
- rywalizacja sportowa.

II. ORGANIZATORZY:
- Lubski Klub Szachowy „CAISSA” Lubsko,
- Lubski Dom Kultury,
- Urząd Miasta i Gminy w Lubsku,
- Magnolia Lubsko,
- Drukarnia Dechnik,
- PZSzach.

III. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
- Waldemar Szylko Tel. 533 218 390, e-mail damka@o2.pl

IV. MIEJSCE I TERMIN:
- Lubski Dom Kultury pl. Jana Pawła II 1 w Lubsku
- Termin – 29 maj 2016 r. rozpoczęcie godz. 10.00

V. ZAPISY
● Zapisy do dnia 22.05.2016r.(po terminie wpisowe wzrasta o 50%)
● W dniu zawodów do godz. 9.45.
● Na stronie chessarbiter.
● e-mail: mar.kucharski@wp.pl

VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO I PRZEPISY GRY:
9 rund, systemem szwajcarskim, komputerowe kojarzenie par,
tempo gry: 15 minut na partię dla zawodnika ,
w turnieju obowiązują aktualne przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach.
zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 5 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
wszystkie problemy winny być załatwiane polubownie w duchu FAIR PLAY i motta FIDE „GENS UNA SUMUS”

VII. GWARANTOWANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

►miejsce I – 300,00 zł. + Puchar i dyplom,
►miejsce II – 200,00 zł + Puchar i dyplom,
►miejsce III – 100,00 zł + Puchar i dyplom
►miejsce IV -- 80,00 zł.
►Miejsce V -- 50,00 zł.
►miejsce VI – 50,00 zł.
Najlepsi do lat:
►C-10 lat Puchar + dyplom,
►C-12 lat Puchar + dyplom
►C-14 lat Puchar + dyplom,
►C-16 lat Puchar + dyplom,
►dla wszystkich juniorów i juniorek do lat 18 nagrody rzeczowe.
►Najlepszy senior – Puchar (urodzony w roku 1956 i starszy),
►Najlepsza kobieta – Puchar,
►Najlepszy zawodnik zagraniczny – Puchar,
►Nagrody mogą wzrosnąć (w zależności od ilości uczestników 100 % wpisowego na nagrody).

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
wpisowe do turnieju 20,00 zł.
juniorzy urodz. 2000 i mł. 10 zł.
juniorzy LKSz CAISSA 0 zł.
ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,

IX. SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW
Mariusz Kucharski – sędzia szachowy klasy państwowej.

XI. SPRAWY RÓŻNE
● Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą w zawodach udział na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
● Spożywanie alkoholu w czasie turnieju wyklucza zawodnika z zawodów.
● Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
● Kawa, herbata i słodycze gratis.
Z szachowym pozdrowieniem :
Organizator.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023