Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
XXIV TURNIEJU SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH
O ZŁOTĄ AZALIĘ
12 czerwca 2016 r.
Niemcza - ARBORETUM w Wojsławicach

CEL:
- popularyzacja szachów
- promocja imprezy plenerowej (Arboretum w Wojsławicach)

ORGANIZATOR:
1. Niemczański Ośrodek Kultury
2. Arboretum w Wojsławicach

WSPÓŁORGANIZATOR:
1. Dolnośląski Związek Szachowy

MIEJSCE:
Arboretum Wojsławice – Niemcza – plener.

TERMIN:
12 czerwca 2016r. – niedziela, godz. 10.00.

UCZESTNICTWO:
1. Prawo startu mają wszyscy miłośnicy szachów bez względu na wiek, płeć,
przynależność klubową oraz posiadaną kategorię.
2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10.06.2016 r.
e-mail: nok@nok.niemcza.pl
tel.74 837 60 03, tel./fax. 74 837 61 14
lub w dniu zawodów w godz. od 9.00 do 9.45

3. Ilość miejsc ograniczona, maksymalnie 50 osób.

4. Przed rozpoczęciem zawodów należy dokonać opłaty startowej w wysokości:
30zł – dorośli, 20zł - dzieci i młodzież do lat 18.

SYSTEM ROZGRYWEK:
System rozgrywek uzależniony od ilości uczestników:
- do 20 – system kołowy
- powyżej – system szwajcarski do 20 rund.

OCENA WYNIKÓW:
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów uzyskana w turnieju,
licząc 1,0 pkt. za wygraną, 0,5 pkt. za remis, 0 pkt. za przegraną.
W przypadku równości o zajętym miejscu decyduje punktacja pomocnicza
w następującej kolejności:
a) w przypadku systemu kołowego:
- system Sonneborn - Berger
- system Koyi
- wyniki w bezpośrednich pojedynkach
- liczba zwycięstw
b) w przypadku systemu szwajcarskiego:
- system Buchholza (średni - po odrzuceniu po jednym wyniku skrajnym)
- system Buchholza pełny
- progress
- liczba zwycięstw

TEMPO GRY:
Turniej rozgrywany będzie tempem 5 minut dla zawodnika na rozegranie partii.

NAGRODY:
1. Regulaminowo przyznane zostaną nagrody pieniężne za
I, II, III, IV, V i VI miejsce
Nagrody gwarantowane:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
IV miejsce – 150 zł
V miejsce – 150 zł
VI miejsce – 100 zł
Najlepszy zawodnik bez rankingu FIDE lub z ELO FIDE <1900 – 100 zł
oraz
- dla najlepszego uczestnika do lat 18 nie nagrodzonego nagrodą główną–50 zł.
- dla najwyżej sklasyfikowanej zawodniczki nie nagrodzonej nagrodą główną-50zł.
2. Miejsca 11,21 i 31 w klasyfikacji generalnej otrzymują unikatowe sadzonki
azalii ufundowane przez Dyrekcję Arboretum w Wojsławicach.
3. Przy frekwencji poniżej 20 uczestników ilość i wysokość nagród
może ulec pomniejszeniu.
4. Ponadto zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Przeprowadzenie turnieju i sędziowanie zgodnie z przepisami Kodeksu
Szachowego PZSz. z 2002r.
Sędzią głównym będzie Sławomir Machlowski - Sędzia Klasy Pierwszej.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należeć będzie do organizatora,
a przepisów związanych z przeprowadzeniem turnieju do Sędziego.
Inne sprawy nie ujęte w regulaminie a zaistniałe w trakcie turnieju rozpatrywane
będą przez Sędziego Głównego wraz z organizatorami.
O r g a n i z a t o r z y

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024