Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


31 Memoriał Mistrza Czesława Błaszczaka

Komunikat organizacyjny turnieju nr 1

CEL IMPREZY:
Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz podwyższanie kwalifikacji szachowych. Przypomnienie postaci Mistrza Czesława Błaszczaka.

ORGANIZATORZY:
MUKS MDK Śródmieście Wrocław, Gmina Wrocław, Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.

TERMIN:
16–19 czerwca 2016 r.

MIEJSCE GRY:
Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu, ul. Reja 3.

UPRAWNIENI DO GRY:
Grupa A – SMERFY: dzieci do lat 8 (urodzone w roku 2008 lub młodsze),
Grupa B – GARGAMELE: dzieci do lat 11 (urodzone w roku 2005 lub młodsze), posiadające co najmniej IV kategorię szachową,
Grupa C – MŁODZICY: zawodnicy do lat 14 (urodzeni w roku 2002 lub młodsi), posiadający co najmniej II kat. lub ranking FIDE,
Grupa D – JUNIORZY: do lat 18 (ur. 1998 i młodsi), posiadający co najmniej II kat. lub ranking FIDE,
Grupa E – KLAKIERZY: bez ograniczeń rankingowych i wiekowych (inaczej: „PIERWSZY KROK”).

SYSTEM ROZGRYWEK:
Grupa A – SMERFY, Grupa B – GARGAMELE, Grupa E – KLAKIERZY – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 30 min na partię + 30 sek. na posunięcie.
Grupa C – MŁODZICY, Grupa D – JUNIORZY– system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 60 min na partię + 30 sek. na posunięcie.
Turnieje C i D zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: mały Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, Berger, losowanie. W grupie C i D istnieje możliwość zdobywania norm na kategorie centralne (I, K), zaś w grupach A, B i E istnieje możliwość zdobywania od V do II kategorii włącznie (oraz normy na I kat. kobiecą).
Zawodnik może się spóźnić na rundę 15 minut. Po zakończonej partii zawodnik ma prawo do 15-minutowej przerwy między rundami.
W turnieju obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisu przed wykonaniem 30 posunięć.

WARUNKI FINANSOWE:
Wpisowe do turnieju wynosi 70 zł w grupach C i D, 40 zł w grupach B i E oraz 30 zł w grupie A; w tym zawarta jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa. Medaliści Mistrzostw Polski z roku 2016 oraz Europy i Świata z roku 2015 w szachach klasycznych zwolnieni są z wpisowego.

NAGRODY:
We wszystkich grupach puchar za I miejsce, a w grupach A, B, C i D – również dla najlepszej wśród dziewcząt. Dyplomy we wszystkich grupach za miejsca 1-5.
W grupach A, B, C, D i E – pięciu pierwszych zawodników oraz najlepsza niesklasyfikowana w danej grupie najlepszych zawodniczka - otrzymają narody. W grupie A najmłodszy zawodnik oraz najmłodsza zawodniczka otrzymają upominki.
W grupach A wszyscy nienagrodzeni otrzymują upominki.
Grupy główne (wiodące, najlepiej nagradzane): MŁODZICY i SMERFY.
Wartość nagród zostanie podana do wiadomości najpóźniej w pierwszym dniu rozgrywek w danej grupie.
W grupie A najlepszy zawodnik z Dolnego Śląska zdobywa prawo do bezpłatnego udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec do lat 8 w Sebnitz 9-15.10.2016.

TERMINARZ:
Grupa C i D
16.06 czwartek
11:00 – 11:30 weryfikacja zgłoszeń
11:40 odprawa techniczna i otwarcie
12:00 – 15.00 I runda
15:00-16:00 przerwa obiadowa
16:00 – 19.00 II runda
17.06 piątek
9:00 – 12.00 III runda
12.00 – 15.00 IV runda
po południu impreza integracyjna
18.06 sobota
9:00 – 12.00 V runda
12.00 – 15.00 VI runda
16:00 – 19:00 Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Błyskawicznych
19.06 niedziela
10:00 – 13.00 VII runda

Grupa A, B i E
17.06 piątek
8:30 – 9:30 weryfikacja zgłoszeń
9:40 odprawa techniczna i otwarcie
10:00 – 16:00 rundy I-III
po południu impreza integracyjna
18.06 sobota
10:00 – 14:00 rundy IV-V
16:00 – 19:00 Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Błyskawicznych
19.06 niedziela
10:00 – 14:00 rundy VI-VII
14.00 – 14.30 impreza dla najmłodszych
14:30 zakończenie turnieju

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Wyłącznie pocztą elektroniczną na adres rafal@siwik.pl lub poprzez wypełnienie interaktywnego formularza na stronie www.chessarbiter.com (link na formularz na stronach www.muks-srodmiescie.pl, www.blaszczak.siwik.pl i www.dzszach.pl).
Wpłata wpisowego na konto MUKS MDK Śródmieście Wrocław:
05 1500 1067 1210 6005 5785 0000 lub gotówką przed odprawą techniczną.

UWAGI KOŃCOWE:
- Obok szkoły znajduje się Pasaż Grunwaldzki – duża galeria handlowa z wieloma restauracjami i Multikinem.
- W czasie turnieju prowadzona będzie transmisja internetowa partii.
- Kontakt z organizatorem: Waldemar Sernecki - email: waldemar-sernecki@o2.pl, tel. 695035975.
- Tradycyjnie w zawodach wezmą udział zawodnicy z Niemiec – reprezentacja juniorów Saksonii (co najmniej 6 zawodników).
- W piątek 17.06 w Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu ma się również odbyć finałowy turniej dolnośląski dla dzieci ze szkół podstawowych objętych projektem „Edukacja przez szachy w szkole”.
- W dniach 18-19.06 w Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu ma się ponadto odbyć 16-godzinna Dolnośląska Konferencja dla nauczycieli uczestniczących (lub zamierzających do niego przystąpić) w projekcie „Edukacja przez szachy w szkole”. W Konferencji mają wziąć udział również nauczyciele spoza Dolnego Śląska. Do udziału w Konferencji zapraszamy również nauczycieli, trenerów, instruktorów i rodziców, których podopieczni biorą udział w Memoriale Błaszczaka.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i do jego ostatecznej interpretacji.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024