Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


V INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY – „IDEA 2016”
Lubiewo K/ Międzyzdrojów 19-26.06.2016r.

I CEL.
1. Rozegranie turnieju szachów klasycznych.
2. Wyłonienie zwycięzców turnieju.
3. Integracja środowiska szachistów niepełnosprawnych i sprawnych.
4. Umożliwienie wypoczynku i rekreacji.

II ORGANIZATORZY I FINANSOWANIE.
1. Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” Świebodzin.
z 1% podatku od osób fizycznych oraz z odpłatności samych uczestników.
2. Agencja Handlowo-Turystyczna „Alextour” – Międzyzdroje.
3. Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.

III MIEJSCE I TERMIN
1. Turniej szachowy rozegrany zostanie w Hotelu Lubiewo Forest & Sea Resort Lubiewo k/ Międzyzdrojów kod 72-500 ul. Gryfa Pomorskiego 81
2. Termin 19-26.06.2016r.

IV KONKURENCJE I SYSTEM ROZGRYWEK.
1. Turniej klasyczny na dystansie 9 rund z tempem gry: 70 minut na 40 posunięć + 30s/pos. – kojarzenie komputerowe, system szwajcarski przy zastosowaniu programu ChessArbiter.
2. Obowiązują Przepisy Gry FIDE obwiązujące od 1 lipca 2014 roku.
3. Czas spóźnienia na rundę ustala się maksymalnie 15 minut. Po upływie tego czasu partię uznaje się za przegraną. Gdy obaj zawodnicy są nieobecni, to zostanie przyznany obustronny walkower.

V UCZESTNICY MISTRZOSTW.
Prawo startu w turnieju szachowym posiadają osoby niepełnosprawne i sprawne bez względu na przynależność klubową lub stowarzyszeniową. Zapraszamy do Lubiewa również osoby towarzyszące i przewodników osób niepełnosprawnych.

VI NAGRODY
Pierwsza nagroda 750,- zł – wysokość pozostałych nagród ( miejsca 2-8 ) zostanie podana po zamknięciu listy startowej przed II rundą zawodów.

VII WARUNKI UDZIAŁU
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 29 kwietnia 2016r. na adres PCSzN „Idea” 66-200 Świebodzin os. Kopernika 99 lub e-mail: kozicz@poczta.wp.pl z podaniem rankingu zawodnika, przewidywanej godziny przyjazdu do Międzyzdrojów w dniu 19 czerwca 2016r. Ponadto należy podać numer telefonu do ewentualnego kontaktu telefonicznego organizatora z osobą zgłoszoną do zawodów.
Organizator dla 30 zawodników dopłaci do kosztów pobytu po 127,- zł

1. Członkowie PCSzN „Idea” wpłacają 565,- zł + 100,- zł wpisowego (dotyczy jedynie 30 pierwszych zgłoszeń).
2. Zawodnicy nie korzystający z wyżywienia i zakwaterowania wpłacają 150,- zł wpisowego.
3. Osoby towarzyszące i przewodnicy wpłacają 765,- zł. (członkowie „Idei” 665,- zł).
4. Zawodnicy przyjęci poza limitem 30 osób (również z PCSzN „Idea), których organizator nie dofinansuje, a zapewni zakwaterowanie i wyżywienie - wpłacają 696,- zł + 100,- zł wpisowego.

Lista osób objętych dofinansowaniem ( pierwszych 30 zawodników ) zostanie ustalona na podstawie kolejności zgłoszeń. Jednak w pierwszej kolejności zostaną uwzględnieni Członkowie Stowarzyszenia „Idea”, którzy nie zalegają z opłaceniem składek członkowskich łącznie z 2016r.
Rezygnacja z udziału w turnieju po terminie 13.06.2016r. powoduje wykreślenia z turnieju, z jednoczesną utratą 100% kosztów wpisowego i 40% opłaty za pobyt.

Należność za udział w zawodach prosimy wpłacić w terminie 10.05.2016r.
na konto PCSzN „Idea: w PKO BP O/ Świebodzin
nr 31 10205402 0000 0202 0115 1182.

Wpłaty dokonane po terminie 10.05.2016r. prosimy zwiększyć o dodatkową opłatą w wysokości 75,- zł.

VIII UWAGI KOŃCOWE
1. Sprzęt do gry oraz zegary szachowe zabezpiecza organizator.
2. Organizator w ramach odpłatności świadczy usługi: wyżywienie ( 3 posiłki ) od kolacji dnia 19.06.2016r. do obiadu w dniu 26.06.2016r. i noclegi – pierwszy nocleg z 19/20/.06.2016r. ostatni nocleg z 25/26.06.2016r.
3. Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt lub delegujących podmiotów.
4. Terminy rozgrywek: w dniach: 20–25.06.2016r. rundy I,II,III,V,VI,,VIII, w godz. 9-13, w dniach 22 i 24.06.2016r. rundy IV, VII w godz. 15-19, w dniu 26.06.2016r. runa IX w godz. 8-12.
Podsumowanie zawodów nastąpi w dniu 26.06.2016r. o godz. 12,30.
5. Organizator ubezpiecza uczestników imprezy od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turniejach.
7. Zawodnicy zostaną zakwaterowani z pokojach 2, 3 osobowych z łazienkami (wszystkie). Hotel nie posiada windy. Pokoje postaramy się zapewnić na pierwszym, drugim i trzecim piętrze.
8. Przyjazd zawodników w dniu 19 czerwca br. W dniu przyjazdu organizator zapewnia kolacje od godz. 18,00, a o godz. 20,00 odbędzie się konferencja, w sali gry na parterze.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany komunikatu jego ostateczną interpretację i odwołania zawodów.
10. Organizator zapewnia, w sali gry podczas trwania zawodów, serwis kawowy.
11. Obowiązki koordynatora turnieju z ramienia PCSzN „Idea” obejmie Andrzej Kozicz telefon komórkowy 603 196 498, a sędziowskie Jerzy Olszewski.
12. Organizator wyśle specjalny szczegółowy komunikat organizacyjny z zaproszeniem na zawody - tylko do zawodników przyjętych do turnieju.
13. Hotel Lubiewo usytuowany jest w kompleksie leśnym, w odległości 2 km od centrum Międzyzdrojów, 300 metrów od najbliższej stacji kolejowej ( Lubiewo), 250 metrów od Morza Bałtyckiego. Uczestniczy mogą także korzystać z odnowy biologicznej: sauny, sali fitness oraz wanny hydromasażu ( bezpłatnie).

IX Dojazd do Lubiewa.
A) Z dworca PKP w Międzyzdrojach taksówka kosztuje 30,- zł .
B) Z dworca PKP Lubiewo jest wprawdzie 300 metrów do hotelu, ale droga wiedzie przez las i jest nie oznaczona, co może wprowadzić podróżnego w mały kłopot.
C) W dniu przyjazdu zorganizujemy bezpłatne trzy przewozy z dworca PKP Międzyzdroje do hotelu. Osoby zainteresowane transportem powinny podać godzinę przyjazdu do Międzyzdrojów w dniu 19.06.2016r.

Zapraszamy do udziału w zawodach.
Zarząd PCSzN „Idea” Świebodzin

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024