Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XXXI MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
IM. TADEUSZA GNIOTA
POLICE 6 lipca – 14 lipca 2016 r.

Cel turnieju:
• kontynuacja inicjatywy ZNP rozgrywania turniejów szachowych poświęconych pamięci wybitnego szachisty-pedagoga Tadeusza Gniota,
• popularyzacja szachów wśród pracowników oświaty i wychowania,
• popularyzacja szachów w środowisku polickim,
• umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz kontaktu sportowego z zawodnikami zagranicznymi.

Protektorat turnieju: Burmistrz Gminy Police

Organizator turnieju: Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały” Police

Sędzia główny: Witalis Sapis - sędzia klasy międzynarodowej (IA)

Termin i miejsce rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie w dniach 6 lipca – 14 lipca 2016 w Klubie Nauczyciela
w Policach, ul. Barnima 26

Uczestnictwo:
Prawo do uczestnictwa w turnieju posiadają:
• imiennie zaproszeni zawodnicy zagraniczni i czołowi zawodnicy polscy, z zastrzeżeniem, że w turnieju może wziąć udział max. 2 zawodników zagranicznych z jednej federacji o rankingu powyżej 2500 ELO,
• zawodnicy polscy posiadający ranking ELO min. 2000,
• organizator dopuszcza możliwość udziału w turnieju do 6 zawodników
o rankingu ELO poniżej 2000; ograniczenie to nie dotyczy zawodników zagranicznych imiennie zaproszonych.

System rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund.

Tempo gry: 90 min. na 40 posunięć + 30 min. na dokończenie + 30 sek. na posunięcie (od początku partii dla zawodnika).
Istnieje możliwość zdobycia norm na tytuły międzynarodowe.
Turniej jest zgłoszony do FIDE.

Ramowy program turnieju:
• 5.07.2016 r. – godz. popołudniowe i wieczorne – przyjazd zawodników (Klub Nauczyciela, ul. Barnima 26)
• 6.07.2016 r. – godz. 12.00 – odprawa techniczna, godz. 15.30 – otwarcie turnieju,
I runda
• 7-9.07.2016 r. – godz. 15.30, rundy II-IV
• 10.07.2016 r. – godz. 10.00, runda V
• 10.07.2016 r. – godz. 18.00 – turniej błyskawiczny
• 11-13.07.2016 r. – godz. 15.30, rundy VI-VIII
• 14.07.2016 r. – godz. 10.00 – runda IX
godz. 17.00 – zakończenie turnieju
Szczegółowy terminarz turnieju (godziny rozpoczęcia rund, posiłków) podany zostanie na odprawie technicznej.
Opłaty za turniej:
• Zakwaterowanie: 360,- zł (pokoje 1-2 osobowe w SOSW w Policach przy ul. Korczaka)
• Wyżywienie: 360,- zł
Organizator nie zapewnia wyżywienia w ramach ww. kwoty w przededniu turnieju, istnieje możliwość skorzystania z baru w Klubie Nauczyciela. W dniu 6 lipca 2016 r. śniadanie o godz. 9.00.

• Wpisowe:
GM >2500 ELO (WGM >2400 ELO) - nie płacą, wyżywienie i zakwaterowanie na koszt organizatora
GM i IM o rankingu min. 2450 ELO oraz utytułowani imiennie zaproszeni zawodnicy zagraniczni – nie płacą, zakwaterowanie na koszt organizatora
zawodnicy o rankingu 2200-2449 ELO oraz nauczyciele (także nauczyciele akademiccy) - 130 zł
pozostali – 200,- zł
Uwaga: Uczestnicy co najmniej 15 (piętnastu) MTSz im. T. Gniota – zakwaterowanie na koszt organizatora (nie dotyczy mieszkańców Polic i Szczecina)
W kosztach wpisowego uwzględniono obowiązkową opłatę klasyfikacyjno-rankingową PZSzach.
Opłaty za turniej (wpisowe + koszty pobytu) należy przesłać na konto Nauczycielskiego Klubu Szachowego „Śmiały” – Bank BPH S.A. Oddział w Policach, nr konta:
72 1060 0076 0000 4017 1002 2784 z dopiskiem „Turniej szachowy”

Dopuszcza się dokonanie opłat na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem

Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia do turnieju z podaniem kategorii, rankingu, przynależności klubowej, adresu i możliwości kontaktu telefonicznego należy kierować na adres:
Zarząd Oddziału ZNP w Policach ul. Barnima 26, 72-010 Police
Dopuszcza się możliwość zgłoszenia drogą internetową.

Dodatkowe informacje:
• tel. (91) 3 170 492 – Mieczysław Manik (godziny wieczorne)
• tel. komórkowy 601 992 551
• www.smialy.pl (patrz: formularz na stronie)
• e-mail: smialy@smialy.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty upływa z dniem 1 lipca 2016 r.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu do turnieju decyduje kolejność dokonania wpłat.

Nagrody i ocena wyników:
• I miejsce - 5 500,- zł + puchar
• II miejsce - 3 500,- zł
• III miejsce - 2 000,- zł
Wysokość pozostałych nagród regulaminowych (miejsca 4-10) zostanie podana po zamknięciu listy zgłoszeń. Przewiduje się nagrody specjalne: dla najlepszej zawodniczki (przy udziale min. 4 zawodniczek w turnieju); dla najlepszego nauczyciela; dla najlepszego juniora; dla najlepszego mieszkańca Polic. Przy równej ilości punktów nagrody zostaną przydzielone według osiągniętego miejsca w tabeli przy zastosowaniu punktacji pomocniczej wg metody Horta.
Uwaga:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.

Niestawienie się na odprawę techniczną w wyznaczonym terminie powoduje wykluczenie
z turnieju z jednoczesną utratą kosztów wpisowego. Szczegółowy regulamin podany zostanie na odprawie technicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024