Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Szachowa Kuźnia #11 FIDE

30-31.07.2016

I. ORGANIZATOR
KSz Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org

II. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego.
Umożliwienie zdobycia norm częściowych na centralne kategorie szachowe i rankingu FIDE.

III. TERMIN I MIEJSCE, ZAPISY, HARMONOGRAM
30-31. lipca 2016 r.
siedziba KSz Gryf Szczecin Al. Wyzwolenia 7/U11
(II piętro, sala 29) 70-552 Szczecin
Zapisy do 29. lipca do godz. 19.00:
internetowo: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_4409/
e-mail: arek@szachy.szczecin.pl

Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 24. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria uczestnictwa:

maksymalny ranking FIDE 2199. Ograniczenie ze względu na tempo gry zgodne z wytycznymi FIDE,

minimalny ranking PZSzach 1400.

Harmonogram:

sobota, 30.07.2016

9.30 - 9.50 - weryfikacja zgłoszeń

9.55 - odprawa techniczna

10.00 - I runda

13.00 - II runda

16.00 - III runda

niedziela, 31.07.2016

10.00 - IV runda

13.00 - V runda

16:00 - zakończenie turnieju

Harmonogram może ulec przesunięciu o czym uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK

5 rund, system szwajcarski, tempo: 60 minut + 30 sekund za każde posunięcie

O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: średni Buchholz, pełny Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

Istnieje możliwość wypełnienia norm częściowych na I kategorię oraz kandydata.

Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE.

Obowiązuje zakaz posiadania włączonych telefonów i innych urządzeń elektronicznych na sali gry.

Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje walkowerem.

V. WPISOWE

Płatne w gotówce przed odprawą techniczną:

50,00 zł - wszyscy chętni

40,00 zł - członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2016.

Wpisowe zawiera opłatę rankingową dla PZSzach, opłatę dla FIDE oraz koszty organizacyjne.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody finansowe dla min. 10% uczestników.

Dodatkowe nagrody w miarę możliwości organizatora.

Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają.

VII. UWAGI ORGANIZACYJNE

Sędziuje Arkadiusz Korbal, sędzia klasy państwowej, licencja nr: 16300016

Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju.

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024