Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Wrześniowy Turniej Szachowy w MOK Głogów

1. Organizator:
MOK Budoprojekt Głogów

2. Cel turnieju:
Popularyzacja szachów wśród młodzieży i dorosłych.

3. Miejsce i data rozgrywek:
Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie Pl. Konstytucji 3 Maja 2
10.09.2016 r. (sobota)
Potwierdzenie udziału (zapisy) w dniu turnieju: w godzinach - 9.15 – 9.45

Początek I rundy - 10.00
4. Prawo udziału:
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni.
Wpisowe:
20 zł. - dorośli,
10 zł. - juniorzy do lat 18
Zawodnicy MOK Głogów – 50% zniżki.

5. System rozgrywek:
Turniej szachów błyskawicznych – wszyscy chętni - ( 5 min. na zawodnika, 11 rund – mecz i rewanż) lub każdy z każdym w zależności od frekwencji.

6. Nagrody i klasyfikacja według następujących kategorii:
I m-ce – 200 zł. + 25% wpisowego
II m-ce – 100 zł. + 15% wpisowego
III m-ce – 50 zł. + 10% wpisowego
IV m-ce – 30 zł.
V m-ce – 20 zł.
VI m-ce – 20 zł.

7. Dodatkowe informacje:
Sędzią turnieju będzie - Piotr Zahorski
We wszystkich turniejach obowiązują przepisy gry FIDE
Niepełnoletni muszą pozostawać pod opieką dorosłych.
Organizator zezwala na wniesienie na salę gry wyłączonych telefonów komórkowych
Organizator zapewnia sprzęt dla pierwszych 60 zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych organizatora i sponsorów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023