Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach klasycznych

Komunikat organizacyjny

1. Organizatorzy:
• Dolnośląski Związek Szachowy
• Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
• Klub szachowy Goniec Żarów

2. Termin i miejsce rozgrywek: 17-18.09.2016 r, (sobota-niedziela)
Hala Sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A.

3. Uczestnictwo: W mistrzostwach mają prawo udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach szachowych Dolnego Śląska oraz niezrzeszeni szachiści będący mieszkańcami Dolnego Śląska, startujący w następujących grupach wiekowych:
D-9 dziewczęta do 9 lat (2007 i młodsze)
C-9 chłopcy do 9 lat (2007 i młodsi)
D-11 dziewczęta do 11 lat (2005 i młodsze)
C-11 chłopcy do 11 lat (2005 i młodsi)
D-13 dziewczęta do 13 lat (2003 i młodsze)
C-13 chłopcy do 13 lat (2003 i młodsi)
D-15 dziewczęta do 15 lat (2001 i młodsze)
C-15 chłopcy do 15 lat (2001 i młodsi)
D-17 dziewczęta do 17 lat (1999 i młodsze)
C-17 chłopcy do 17 lat (1999 i młodsi)

Każdy z uczestników winien być pod opieką rodzica lub przedstawiciela klubu pod rygorem nie dopuszczenia do mistrzostw.

4. Wpisowe: 20 zł od osoby, płatne na miejscu - dla osób zgłoszonych do dnia 16.09.2016 do godz. 16.00, osoby zgłoszone po tym terminie płacą wpisowe większe o 10 zł.

5. Zgłoszenia:
W serwisach turniejowych na stronie www.chessarbiter.com lub emailem na adres: sport@centrum.zarow.pl z podaniem danych: imię nazwisko, data urodzenia, ranking szachowy, kategoria, klub szachowy bądź miejscowość zamieszkania.

6. System rozgrywek, tempo gry:

6.1. Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. W grupach mniejszych niż 10 zawodników system rozgrywek ustali sędzia główny. W przypadku małej liczby uczestników w poszczególnych grupach wiekowych, sędzia główny może połączyć sąsiednie grupy wiekowe.

6.2. Tempo gry: 30 min +30 s na ruch, w grupach najmłodszych 60 minut na partię dla zawodnika.

6.3. Obowiązuje zapis partii. Za zgodą sędziego głównego z obowiązku zapisu partii mogą być zwolnieni najmłodsi uczestnicy, na indywidualny wniosek zawodnika (opiekuna), ale wtedy zawodnik otrzymuje połowę czasu do namysłu.

6.4. W zawodach obowiązuje zakaz składania propozycji remisowych i przyjmowania ich przed wykonaniem pierwszych 30 posunięć.

6.5. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw, losowanie. W turnieju kołowym: Berger, Koya, liczba zwycięstw, bezpośrednie pojedynki, losowanie.

6.6. Zawodnik może się spóźnić na rundę maksymalnie 15 min., na rundę V – 30 minut – decyduje czas który upłyną na zegarze.

6.7. Zawodnicy, którzy grali swoje partie pełne 2 godziny mają prawo do 5 min. przerwy.

7. Harmonogram turnieju.
17.09.2016 sobota
8:00 - 9.15 - Przyjęcie uczestników (potwierdzenie udziału)
9.30 - Uroczyste otwarcie mistrzostw
9.30 - 11.30 I runda
11.30 - 13.30 II runda
13.30 - 14.30 przerwa obiadowa
14.30 - 16.30 III runda
16.30 - 18.30 IV runda
18.09.2016 niedziela
9.00 - 11.00 V runda
11.00 - 13.00 VI runda
13.00 - 14.00 przerwa obiadowa
14.00 - 16.00 VII runda
16.20 - Uroczyste zakończenie mistrzostw

8. Nagrody:
Zwycięzcy grup otrzymają puchar, medal i dyplom, zawodnicy z miejsce II – III medale i dyplomy. Dodatkowo przewidziane są nagrody rzeczowe i finansowe dla najlepszych zawodników w zależności od ilości startujących osób w poszczególnej kategorii wiekowej. Szczegółowy fundusz nagród podany będzie podczas turnieju.

Najlepszy chłopiec i najlepsza dziewczynka do lat 8 zdobywają prawo do wyjazdu na Międzynarodowe Mistrzostwa Niemiec do lat 8 w Sebnitz.

9. Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
W trakcie trwania mistrzostw (sobota, niedziela) istnieje możliwość wykupienia obiadów na stołówce w Gimnazjum (200 m obok sali gry) w cenie 10 zł za zestaw (zupa + drugie danie).

Zakwaterowanie w Żarowie:
„ŻAR-MED”, ul. Słowackiego 6, 58-130 Żarów

Dla osób biorących udział w Mistrzostwach zakwaterowanie wraz ze śniadaniem i kolacją wynosi 65 zł od osoby za dobę (pokoje 3–4 osobowe). www.zar-med.pl, tel./fax 74 858 03 99. Rezerwacja zakwaterowania do 13.09.2016.

10. Sprawy organizacyjne i inne:
- sprzęt szachowy zapewnia organizator
- na hali będzie czynna kawiarnia
- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora
- kierownik turnieju: Artur Adamek, tel. 693 931 778
- bezpośrednio po zakończeniu ostatnich partii w grupach do lat 9 odbędzie się zebranie rodziców dzieci wyjeżdżających do Sebnitz
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023