Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 7 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXVI Memoriał Aleksandra Kubaszewskiego i Edwarda Kramka-
OPEN FIDE.
64. Turniej z cyklu 90 Turniejów na 90-lecie PZSzach.
Turniej pod patronatem Burmistrza Choszczna Roberta Adamczyka.

REGULAMIN

I . Cel rozgrywek :
a) Propagowanie Królewskiej Gry w regionie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
b) Uczczenie pamięci dwóch choszczeńskich szachistów.
c) Uzyskanie lub podwyższenie przez uczestników indywidualnych rankingów FIDE.

II . Organizatorzy :
a) UKSz SKOCZEK Choszczno.
b) Choszczeński Dom Kultury.

II a. Sponsorzy :
a) Urząd Miasta i Gminy Choszczno.
b) Starostwo Powiatowe w Choszcznie.
c) Centrum Rekreacyjno-Sportowe Choszczno.

III. Termin i miejsce rozgrywek:
a) Turniej zostanie rozegrany w dniach 17-18 września 2016 r. w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.
b) Rejestracja zawodników, potwierdzanie obecności 17 września 2016 r. od 8:45 do 9:45!
c) Runda pierwsza rozpocznie się w dniu 17 września 2016 r. o godzinie 10:00.
d) Początek gier w drugim dniu rozgrywek - VII runda - 18 września 2016 r. , o godzinie 10:00.
e) Zakończenie turnieju planowane jest 18 września 2016 r. około 15:40.

IV. Uczestnictwo i wpisowe:
a) Obowiązuje wpisowe, płatne gotówką na sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju :
1. seniorzy: 25 zł,
2. juniorzy do lat 18-tu (1998 i młodsi) oraz seniorzy pow lat 60.(rok 1956 i wcześniej): 20 zł.
3. członkowie UKSz SKOCZEK Choszczno: 15 zł.
b) Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjną FIDE.
c) Zawodnicy dokonują wcześniejszego zgłoszenia:
1. za pomocą strony internetowej na ChessarbiterPro : http://chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_10/.
2. drogą elektroniczną : skoczek_choszczno@wp.pl
d) Zgłoszenia dokonywane w powyższy sposób przyjmowane są do dnia 16 września, do godziny 15.00.
e) Po upływie terminu zgłoszeń jak w pkt d. , osoby zgłaszające się mogą być dopuszczone do turnieju za zgodą Sędziego, pod warunkiem istnienia wolnego miejsca oraz opłacenia podwyższonego o 10 złotych wpisowego jak w pkt b.
f) Liczba miejsc jest ograniczona do maksymalnie 70 osób.

V. System rozgrywek i tempo gry:
a) System szwajcarski, 11 rund, kojarzenie komputerowe.
b) Tempo gry: 15 minut +10 sekund na każde posunięcie.
c) Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

VI. Punktacja i ocena wyników:
a) Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt, a za przegraną 0 pkt.
b) O kolejności miejsc decyduje kolejno:
1. liczba zdobytych punktów,
2. średni Buchholz,
3. pełny Buchholz,
4. progres,
5. ranking uzyskany (Ruz)

VII. Sprawy sędziowskie:
a) Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
b) Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.
c) Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłączonego urządzenia elektronicznego.
d) Uczestnicy będący wstanie po użyciu alkoholu będą natychmiast usuwane przez Sędziego głównego z turnieju, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju .
e) Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

VIII. Nagrody:

a) Przewiduje się następujące trofea i nagrody za uzyskane wyniki :
1. Zwycięzca otrzyma pamiątkową statuetkę i prawo udziału w jubileuszowym turnieju z okazji
90-lecia Polskiego Związku Szachowego w Warszawie.
2. Trzech najlepszych zawodników w kategorii OPEN otrzyma puchary.
3. Sześciu najlepszych zawodników otrzyma nagrody pieniężne z wpisowego po odliczeniu kosztów organizacyjnych.
4. Nagrody rzeczowe w klasyfikacji OPEN za miejsca VII-XV.
5. Najlepszy junior do lat 18. otrzyma puchar.
6. Trzech najlepszych juniorów do lat 18. otrzyma nagrody rzeczowe.
7. Puchar i nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety.
8. Nagroda dla najstarszego zawodnika.
9. Nagroda dla seniora pow. 60 lat.
10. Puchar i nagroda dla najlepszego juniora z Choszczna.
11. Puchar i nagroda rzeczowa dla najlepszego seniora z Choszczna.
b) Nagrody nie będą dublowane.
c) Wysokość nagród finansowych zostanie podana najpóźniej przed rozpoczęciem czwartej rundy.
d) Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór przez zawodnika podczas ceremonii zamknięcia turnieju. W przeciwnym wypadku jest wręczana następnemu w kolejności zawodnikowi. Nagrody, które nie zostaną wręczone podczas ceremonii zamknięcia turnieju, przepadają na rzecz Organizatorów.

IX. Wyżywienie:
a) Zawodnicy podczas turnieju organizują wyżywienie we własnym zakresie.
b) Organizatorzy zapewniają bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

X. Uwagi końcowe:

a) Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, zdjęcia, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
c) Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.
d) Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
e) Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
f) Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.
g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.


Sędzia główny Komitet Organizacyjny
(-) Paweł Partyka Zarząd UKSz Skoczek Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023