Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


BLITZ VOTUM SA Cup

1. Organizator:

Klub Szachowy Polonia Wrocław sp. z o.o.

2. Cel imprezy:
- popularyzacja królewskiej gry

3. Warunki uczestnictwa:
- liczba miejsc ograniczona do 80 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Wpisowe:

- wpisowe płatne w dniu turnieju – 20 zł
Na wpisowe składa się: (17,50 wpisowe, 2,5zł opłata na rzecz PZSZACH)
GM,IM,WGM,WIM -zwolnieni z wpisowego

5. Termin i miejsce gry:
- 24.09.2016 r. godz. 10.00 - I runda
- Klub Szachowy, ul Wita Stwosza 37-38,
- weryfikacja uczestników w dniu gry od 9.15 do 9.45

6. System rozgrywek i czas gry:
- system szwajcarski na dystansie 11 rund pojedynczych, kojarzenie komputerowe
- turniej zgłoszony do rankingu FIDE w szachach błyskawicznych.
- tempo gry: 3 minut + 2 sekundy

7. O kolejności zajętych miejsc decyduje:
ilość zdobytych punktów, średni Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, losowanie

8. Nagrody:
I miejsce - min. 200zł
Fundusz nagród liczymy wg wzoru
Fundusz = N *17.50 zł +300 zł
- warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród na zakończeniu turnieju

9. Sędziowanie i przepisy gry:
- turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego licencjonowanego - obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy- decyzje sędziego głównego są ostateczne.

10. Przepisy końcowe i informacje dodatkowe:
- uczestnicy zawodów przyjeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.


Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024