Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

„VII Integracyjnych Otwartych Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Inwalidów w Szachach”
HOTEL „Lubuskie SPA” – Łagów Lubuski 2016r.


CEL.
Wyłonienie mistrzów Województwa Lubuskiego Inwalidów w Szachach Stowarzyszenia „Idea na 2016r.”.
Realizacja szeroko pojętego procesu rehabilitacji poprzez sport.
Integracja środowiska szachistów niepełnosprawnych i sprawnych.
Promocja Województwa Lubuskiego oraz Gminy Łagów Lub.

FINANSOWANIE.
Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ze środków PFRON.
Urząd Gminy Łagów Lubuski
Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” Świebodzin.
Z 1% podatku od osób fizycznych oraz z odpłatności samych uczestników.
Właściciel Hotelu „Lubuskie SPA” w Łagowie Lub.

UCZESTNICY TURNIEJU.
W turnieju uczestniczą osoby niepełnosprawne, starsze oraz sprawne (do 15% uczestników). O przyjęciu do mistrzostw zadecyduje aktualny ranking w szachach szybkich. Jednak w pierwszej kolejności zapewnia się miejsce na liście startowej zawodnikom z Województwa Lubuskiego bez względu na posiadany ranking oraz członkom PCSzN „Idea”. Ustala się 36 osobowy limit miejsc w mistrzostwach ( z dofinansowaniem przez „Idee”). Impreza sportowa otwarta, integracyjna o zasięgu ogólnopolskim.
W turnieju mogą również uczestniczyć osoby wyrażające chęć pobytu na własny koszt w Łagowie Lubuskim ( poza limitem 36 osób)

KONKURENCJE I SYSTEM ROZGRYWEK.
Turniej szachów szybkich – system szwajcarski, rozgrywany na dystansie 13 rund z tempem 1 h na partię dla zawodnika. Rozgrywki będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. Kojarzenie par komputerowe. Obowiązuje prowadzenie zapisu partii. Zastosowanie mają przepisy gry FIDE obowiązujące od 1 lipca 2014r.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.
Nagrody finansowe oraz rzeczowe (do rozlosowania) o łącznej wartości 7.500,- zł + puchary i medale. Nagrody będą gwarantowane przy uczestnictwie w zawodach minimum 36 zawodników. W przeciwnym razie pula nagród finansowych ulegnie zmniejszeniu łącznie z nagrodą za pierwsze miejsce w mistrzostwach.
Pierwsza nagroda finansowa wyniesie 1.500,- zł.

MIEJSCE I TERMIN.
Hotel „Lubuskie SPA” 66-220 Łagów Lubuski ul. Chopina 2C tel. (68) 32 12 035. Termin zawodów 26.09-02.10.2016r. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14,00.

WARUNKI UDZIAŁU.
Impreza limitowana dla 36 osób z dofinansowaniem z otrzymanych środków finansowych.
Organizator pobiera odpłatności od 36 osób (niniejsze ustalenie dotyczy tylko Członków PCSzN „Idea”) zakwalifikowanych do udziały w mistrzostwach po 50,- zł + 150,- zł ( wpisowe do turnieju). Osoby nie należące do PCSzN „Idea” wpłacają 100,- zł + 150,- zł (wpisowe do turnieju).
Odpłatność bez wyżywienia i zakwaterowania zapewnianego przez organizatora wynosi 150,- zł ( wpisowe do turnieju).
Osoby towarzyszące ( członkowie „Idei ) wpłacają za pobyt 500,- zł + 50,- zł na koszty organizacyjne – przyjęci zastaną pod warunkiem, że będą wolne miejsca w Hotelu.
Zawodnicy zakwalifikowani do udziału w zawodach zostaną powiadomieni o
powyższym w terminie do 15 września br.
Brak potwierdzenia od organizatora oznacza nie przyjęcie osoby do udziału w zawodach.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy przesłać listem pocztowym na adres: Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” os. Kopernika 99 kod 66-200 Świebodzin lub e-mail:kozicz@poczta.wp.pl w terminie do 10 września 2016r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania, telefon do kontaktu, aktualny ranking FIDE, posiadany stopień niepełnosprawności lub oświadczenie o brak takiego orzeczeni i godzinę przewidywanego przyjazdu do Łagowa Lub. w dniu 26 września 2016r. Nie będą przyjmowane zgłoszenia telefoniczne. Tylko osoby przyjęte otrzymają w terminie do 15 września br. listowne ZAPROSZENIE do udziału w turnieju.

INNE USTALENIA
Należność za udział w turnieju prosimy wpłacić do dnia 20 września 2016r. na konto PCSzN „Idea”:w PKO BP S.A. O/Swiebodzin nr 31 10205402 0000 0202 0115 1182.
Wpłaty dokonane po terminie 20.09.2016r. prosimy zwiększyć o dodatkową opłatę w wysokości 75,- zł
Brak wpłaty w terminie do 20 września 2016r. będzie uznane przez organizatora jako rezygnacja z przyjazdu i w to miejsce zaproponuje się przyjazd osobie z listy rezerwowej. Rezygnacja z udziału po terminie 20.09.2016r. powoduje utratę w 100% wniesionych opłat.

UWAGI KOŃCOWE
Sprzęt do gry oraz zegary szachowe zapewnia organizator.
W ramach pobytu organizator zapewnia trzy posiłki dziennie oraz noclegi..
Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt lub delegujących podmiotów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.
Obowiązki koordynatora turnieju z ramienia PCSzN „Idea” obejmuje Andrzej Kozicz telefon komórkowy nr 603 196 498, a sędziowskie Maciej Skocz telefon 509 365 437
Hotel nie posiada windy osobowej.
Wszystkie pokoje dwuosobowe z łazienkami.
Od nagród finansowych zostanie pobrany podatek ryczałtowy zgodnie z obowiązującym prawem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego komunikatu i jego ostateczną interpretację, a nawet odwołanie zawodów.
Zapraszamy do udziału w turnieju.
Zarząd PCSzN „Idea” Świebodzin.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024