Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
X MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „PUCHAR ROZTOCZA”

1. ORGANIZATOR:
Sekcja Szachowa Uczniowskiego Klubu Sportowego „GIM DWÓJKA” przy Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim
2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Miasta Tomaszowa Lubelskiego,
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim,
Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.
3. CELE TURNIEJU:
• popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży
• umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań
• promocja Powiatu Tomaszowskiego i Miasta Tomaszów Lubelski
• wymiana doświadczeń szkoleniowych i organizacyjnych
• wyłonienie najlepszych szachistów
4. MIEJSCE I TERMIN:
Turniej rozegrany zostanie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Żołnierzy Września 1 w Tomaszowie Lub., w dniu 8 października 2016 roku (sobota). Początek o godz. 1000.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą uczestniczyć przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zgłoszą swój udział w terminie przewidzianym przez organizatora.
Zgłoszenie udziału w zawodach do dnia 6 października 2016 r., telefonicznie 084 6650145 (Ry-szard Żądło) po godz. 20-tej, e-mailem: rzadlo@wp.pl, na stronie chessarbiter.to.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, klub, kategorię szachową. Wpisowe do turnieju wynosi 15 zł. Zawodnicy zgłaszający się po terminie płacą wpisowe w wysokości 25 zł. Zawodnicy UKS „GIM DWÓJKA”, Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 są zwolnieni z wpisowego.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci należą-cych do sekcji szachowej UKS „GIM DWÓJKA”.
6. SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody zostaną rozegrane w trzech grupach: młodzicy (grupy A i B), juniorki (grupy C, E, G) i juniorzy (grupy D, F, H) systemem szwajcarskim-kontrolowanym na dystansie IX rund, tempo gry 15 minut na partię dla zawodnika.
Zawodnicy i zawodniczki będą klasyfikowani w następujących grupach wiekowych:
grupa „A” – dziewczęta ur. w roku 2007 i młodsze
grupa „B” – chłopcy ur. w roku 2007 i młodsi
grupa „C” – dziewczęta ur. w roku 2004 – 2006 – klasy IV – VI szk. podstawowej
grupa „D” – chłopcy ur. w roku 2004 – 2006 – klasy IV – VI szk. podstawowej
grupa „E” – dziewczęta ur. w roku 2001 – 2003 – klasy I – III gimnazjum
grupa „F” – chłopcy ur. w roku 2001 – 2003 – klasy I – III gimnazjum
grupa „G” – dziewczęta ur. w roku 1998 – 2000 – klasy licealne
grupa „H” – chłopcy ur. w roku 1998 – 2000 – klasy licealne
7. OCENA WYNIKÓW
Kolejności miejsc w turnieju decyduje:
a) ilość zdobytych punktów,
b) wartościowanie średnie Buchholza,
c) wartościowanie pełne Buchholza,
d) ilość zwycięstw,
e) progress,
f) wynik bezpośredniej partii.

8. PROGRAM ZAWODÓW
godz. 930 – odprawa techniczna
godz. 945 – otwarcie turnieju
godz. 1000 – 1530 – rundy I-IX
godz. 1630 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród
9. NAGRODY I UPOMINKI:
• za miejsca 1-3 w poszczególnych grupach przewidziano puchary, dyplomy
• za miejsca 4-6 w poszczególnych grupach przewidziano medale, dyplomy
• za miejsca 1-6 drobne nagrody i upominki
• nagroda rzeczowa dla najmłodszej i najmłodszego uczestnika
• nagrody pozaregulaminowe
• każdy uczestnik zgłoszony w terminie otrzyma pamiątkowy dyplom
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie komputerowe.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację, rodzic.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Strona sekcji szachowej UKS „GIM DWÓJKA” Tomaszów Lubelski:
www.gim-dwojka-tomaszow.home.pl

Zapraszamy młodych adeptów królewskiej gry do Tomaszowa Lubelskiego!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024