Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


VI Międzynarodowy Memoriał im. Reginy Gerleckiej

TURNIEJE:

A) Turniej - 90’na partię plus 30” za każdy wykonany ruch (7 rund) - możliwe uzyskanie kategorii centralnych. (zaliczany do oceny FIDE – szachy klasyczne)
B) Turniej - 30’na partię plus 30” za każdy wykonany ruch (7 rund) możliwe uzyskanie kategorii okręgowych V-II (zaliczany do oceny FIDE – szachy szybkie)
C) Turniej Młodych Talentów do 12, 14 i 16 lat - 15’na partię plus 15” za każdy wykonany ruch (7 rund) możliwe uzyskanie kategorii okręgowych V i IV (zaliczany do oceny FIDE – szachy szybkie)
D) Turniej - 3’na partię plus 2” za każdy wykonany ruch (15 rund) (zaliczany do oceny FIDE – szachy błyskawiczne)

I. Organizator:

Lubelski Klub Szachowy- Zbigniew Pyda e-mail : zbyszek.pyda@gmail.com,
tel. 604-084-134, www.szachy.lublin.pl

II. Patronat, sponsorzy

• Pan Bogumił KRZYSZCZAK – Prezes Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie "Sponsor Główny Festiwalu"

• Dr Wojciech KRZYŻANOWSKI – Prywatna Praktyka Lekarska, Gabinety Arthros Lublin (Sponsor Wspomagający, Sędzia Główny)

III. Termin i miejsce rozgrywek

• 8-9 oraz 14-15 października 2016 –Turniej A (7 rund)

• 8-9 października 2016 – Turniej B (7 rund)

• 15 października 2016 – Turniej Młodych Talentów (7 rund)

• 16 października 2016 – OPEN (szachy błyskawiczne)

• miejsce gry do ustalenia zostanie podane w późniejszym terminie na: www.szachy.lublin.pl
IV. System rozgrywek. Tempo gry

• System szwajcarski, kojarzenia komputerowe

• W grupach możliwy system kołowy przy mniejszej liczbie startujących

V. Harmonogram zawodów

 Odprawa techniczna na 15 minut przed rozpoczęciem poszczególnych turniejów na sali gry

Rundy:

 08.10.2016– sobota, godz. 09.00-09.45 potwierdzenie udziału w turnieju A i B, 09.45 odprawa techniczna 10.00 – I runda A ok. godz.10.00 i następna runda po zakończeniu po pierwszej . Turniej B rozpoczęcie I rundy ok. godz. 10.15 – 4 rundy

 09.10.2016 – niedziela, godz.09.00 –turniej A - runda III i IV runda (15 min. po zakończeniu trzeciej), turniej B rundy V do VII oraz zakończenie 15 minut po zakończeniu VII rundy

 14.10.2016– piątek godz. 17.00 turniej A –V runda

 15.10.2016 – sobota godz. 09.00 turniej A – VI i VII runda (15 min. po zakończeniu szóstej), godz.09.00-09.45 potwierdzenie udziału do C TMT do 12, 14 i 16 lat – I runda ok. godz.10.00 i dalej 7rund.
 16.10.2016 – niedziela – turniej D błyskawiczny 09.30-13.30

 VI. Nagrody i wyróżnienia

Nagrody zostaną podane do 30.09.2016r na stronie www.szachy.lublin.pl
VII. Wpisowe

Turniej A – 80zł

Turniej B – 30zł

Turniej C – TMT do 12, 14 i 16 lat – 20zł;
Turniej D – BLITZ OPEN (FIDE) – 20zł

Wpisowe do turniejów zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową PZSzach i FIDE.
Płatne przelewem na konto klubu BGŻ: 89 2030 0045 1110 0000 0281 9360 lub gotówką przed odprawą.

VIII. Zgłoszenia

A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_5026/
B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_5027/
C: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_5028/
D: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_5029/

IX. Inne informacje
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Zawodnicy zobowiązani są do walki w duchu sportowej rywalizacji fair play. Nagrody nie przechodzą na innych zawodników, w przypadku dzielenia miejsc nagrody główne będą również dzielone. Zawodnik może otrzymać jedną wyższą nagrodę. Maksymalne spóźnienie na rundę w turnieju A i B – 30 minut. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023