Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


V MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ SZACHOWY
PAMIĘCI MARII TRAFALSKIEJ


ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk.

SPONSORZY
Urząd Miasta Gdańska.
Firma ADEPT S.C.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT.

CEL TURNIEJU
Uczczenie pamięci byłego Prezesa Klubu UKS Gedanensis oraz popularyzacja królewskiej gry w Trójmieście wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

TERMIN I MIEJSCE
15.10.2016r. Hotel Mercure Gdańsk Posejdon - Gdańsk ul. Kapliczna 30.

SYSTEM ROZGRYWEK
Grupa OPEN – system szwajcarski 9 rund, 15 min. na zawodnika (zgłoszony do FIDE).
GRUPA do lat 12 – system szwajcarski 7 rund, 30 min. na zawodnika.
GRUPA do lat 8 – system szwajcarski 7 rund, 30 min. na zawodnika.
W grupie do lat 8 i 12 można zdobyć V i IV kategorię szachową.

WPISOWE
20 zł. – płatne przelewem na konto Klubu, z wyjątkiem zawodników zagranicznych, którzy mogą wpisowe wpłacić na miejscu.

NAGRODY
OPEN: I – 500 zł, II – 400 zł, III – 300 zł, IV – 250 zł, V – 200 zł, VI – 150 zł, VII – 100 zł, VIII – 50 zł.
Dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 50 zł dla najlepszych w poszczególnych kategoriach: w grupach rankingowych (wg rankingu FIDE w szachach szybkich) do 1200, 1400, 1600, 1800, 2000; juniorów do lat 14, 16 i 18 oraz dla najlepszej kobiety, nestora (powyżej 60 lat), zawodnika Klubu UKS Gedanensis.
Grupa do lat 12: I – Puchar, medal, II – medal, III – medal. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-VIII, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
Grupa do lat 8: I – Puchar i medal, II – medal, III – medal. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-VIII, otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
Nagrody mogą być łączone i należy je odebrać osobiście na zakończeniu.


ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 12.10.2016r. - elektronicznie (e-mail): asiaj3@wp.pl, telefonicznie 501184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową lub miasto, dokładną datę urodzenia.
Zgłoszenie będzie przyjęte dopiero wówczas, gdy zawodnik wpłaci wpisowe na konto Klubu UKS Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34 80-506 Gdańsk,
Nr konta 62 1440 1345 0000 0000 0389 6862.
Zawodnicy zagraniczni mogą wpłacić wpisowe na sali gry.
Ilość miejsc ograniczona do 120. Osoby, które zgłoszą się po 12.10.2016r., mogą być dopuszczone do turnieju tylko w przypadku wolnych miejsc i uiszczeniu wyższego o 10 zł wpisowego.

TERMINARZ
15.10. 09.30-09.55 weryfikacja listy startowej,
15.10. 10.00 – 15.30 rundy, 15.45 – zakończenie turnieju.

UWAGI KOŃCOWE
- zawodnicy ubezpieczają się sami,
- osoby niepełnoletnie na turnieju przebywają pod opieką osób dorosłych,
- w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, niniejszego
Regulaminu oraz ustalenia zawarte w komunikatach organizacyjnych,
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz
możliwość wprowadzenia zmian,
- dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Klubu: www.szachy.gda.pl


Zarząd Klubu UKS Gedanensis Gdańsk

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023