Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
JUBILEUSZOWEGO OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
„O PUCHAR DOLINY BARYCZY”

1. Organizatorzy: Urząd Gminy Krośnice, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań” oraz Małgorzata Nowak

2. Cel zawodów:
• Promocja miejscowości Krośnice,
• Popularyzacja królewskiej gry w środowisku,
• Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
• Kształtowanie zdrowej rywalizacji sportowej,
• Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą i zwyciężonym).

3. Termin zawodów: 16.10.2016r. godz. 10:00

4. Miejsce zawodów: Centrum Edukacyjno – Turystyczno - Sportowe, ul. Sanatoryjna 19, 56-320 Krośnice

5. Prawo startu: W turnieju może uczestniczyć każdy bez względu na prezentowany poziom gry i przynależność klubową. Jedynym wymogiem jest opłacenie wpisowego. W kategorii senior - 10zł, kategoria juniorzy do lat 16 - 5 zł, juniorki do lat 16 - 5zł, dzieci poniżej 7 lat - 0zł.

6. System rozgrywek: Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 15 minut dla zawodnika.

7. Klasyfikacja: Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1pkt, za remis 0,5pkt , za przegraną 0pkt.

8. O kolejności miejsc decyduje:
• suma zdobytych punktów,
• średni Buchholz
• pełen Buchholz
• Progres
• liczba zwycięstw

9. Nagrody gwarantowanie:
• KATEGORIA open: I miejsce - 300 zł, puchar i dyplom; II miejsce - 200 zł, puchar, dyplom; III miejsce - 100 zł, puchar, dyplom; IV i V miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom. Dla najlepszej szachistki – 100 zł, puchar i dyplom
• KATEGORIA juniorzy i juniorki do lat 16: I, II, III miejsce– nagroda rzeczowa, puchar i dyplom; IV i V miejsce – nagroda rzeczowa i dyplom
• KATEGORIA juniorzy i juniorki do lat 16 z gminy Krośnice: I, II, III miejsce – nagroda rzeczowa, puchar i dyplom
• Nagroda finansowa dla najlepszego uczestnika z rankingiem krajowym 1800 – 100zł.
• Przewidziane nagrody dodatkowe dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika

10. Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Nowak, numer kontaktowy 605-986-127

11. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie prawni.

12. Podczas turnieju dzieci są objęte ubezpieczeniem rodziców.

13. Organizatorzy zapewniają poczęstunek. W miejscu zawodów znajduje się kawiarnia.

14. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024