Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Biuletyn Nr 1

Opracował: IA Andrzej Filipowicz

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych
Kraków, 5-6 listopada 2016 roku

1.Organizator
Małopolski Związek Szachowy w uzgodnieniu z Kolegiu
m Sędziów Polskiego Związku Szachowego.
Z ramienia Małopolskiego Związku Szachowego Konferencję w Krakowie organizuje prezes Jan Kusina. Info: Jan Kusina tel./fax 12-411
-48-01, kom. 607-059-125, e-mail:
jan.kusina@gmail.com
Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Szachowego:
- przewodniczący IA Andrzej Irlik, tel. 509-740-890
, e-mail: airlik@poczta.onet.pl

2.Zgłoszenia
Zgłoszenia na Konferencję, z podaniem terminów rezerwacji noclegu i wyżywienia, prosimy przesyłać do dnia 10 października br. pod adresem:
Jan Kusina tel./fax 12-411-48-01, kom. 607-059-125,
e-mail: jan.kusina@gmail.com

3.Przyjazdy uczestników
- piątek, 4 listopada 2016 r. w godzinach wieczornych lub
- sobota, 5 listopada 2016 r. w godzinach przedpołudniowych

4.Miejsceobrad, zakwaterowania i wyżywienia:
Zakwaterowanie i obrady Hotel “Optima”,
30-646 Kraków, ul. Malborska 65,
www.optima.krakow.pl
Koszty zakwaterowania w hotelu "Optima" (pokoje z łazienkami)
pokój 1-osobowy - 80 zł bez śniadania
pokój 1-osobowy - 130 zł z pełnym wyżywieniem
pokój 2-osobowy - 50 zł od każdej osoby bez śniadania
pokój 2-osobowy - 100 zł z pełnym wyżywieniem
Rejestracja w dniu 4 lub 5 listopada 2016 r., w Hotelu „Optima” wraz z wniesieniem opłaty za pobyt.

5. Uczestnictwo
W Konferencji, na prawach delegatów, mogą uczestniczyć wszyscy sędziowie klas: pierwszej, państwowej, FIDE i międzynarodowej FIDE,
pod warunkiem posiadania licencji sędziowskiej klasy centralnej oraz uregulowania opłaty sędziowskiej za rok 2016.

6. Terminarz
Sobota, 5 listopada 2016
Zebranie Kolegium Sędziów – godzina do ustalenia
godz. 15.00-19.00
Konferencja – wykłady, obrady i wybory Kolegium
Zmiany Przepisów Gry FIDE oraz regulaminów rankingowych i nadawania tytułów.
godz. 19.00 - kolacja
godz. 20.00 - dyskusja, spotkanie nieoficjalne, kuluarowe rozmowy.
Niedziela, 6 listopada 2016
Godz. 9.00-13.30 – Konferencja: wykłady i obrady
Godz. 14.00 - zakończenie konferencji i obiad.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024