Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN TURNIEJÓW
SZACHOWY WEEKEND W GALERII KASKADA SZCZECIN, 5-6 listopada 2016 r.

ORGANIZATOR
Studio 2 Biuro Promocji
Klub Szachowy Gryf Szczecin
TERMIN I MIEJSCE
5 listopada 2016 r. godz. 12:00 - Turniej OPEN
6 listopada 2016 r. godz. 12:00 - Turnieje Młodzików i Juniorów
Turnieje zostaną rozegrane w Galerii Kaskada przy al. Niepodległości 36 w Szczecinie.
Biuro zawodów znajduje się na poziomie -1 (przy scenie).
CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Szczecina i okolic;
Podnoszenie umiejętności szachowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
Przyjemne spędzenie wolnego czasu w Galerii Kaskada.
UCZESTNICTWO, SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Zasady ogólne
W turnieju nie pobiera się wpisowego;
Prawo do gry mają wszyscy chętni bez względu na posiadane umiejętności. Liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń);
Tempo gry 12min + 3s na ruch dla zawodnika;
Zgłoszenia do poszczególnych turniejów za pośrednictwem formularzy na poniższych stronach www.
Zapisy
Sobota 5 listopada 2016 r. 9 rund (zgłoszenia do 3.11.2016 r.)
Turniej OPEN http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_217/
Niedziela 6 listopada 2016 r. 7 rund (zgłoszenia do 4.11.2016 r.)
Turniej dla dzieci do lat 8 (ur. 2008 lub młodsze) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_218/
Turniej dla dzieci do lat 10 (ur. 2006-2007) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_5685/
Turniej dla dzieci do lat 12 (ur. 2004-2005) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_5686/
Turniej dla młodzieży do lat 14 i 16 (ur. 2000-2003) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_5687/

W przypadku problemów z działaniem formularzy zgłoszenia można wysłać poprzez mail klub@szachy.szczecin.pl lub SMS na numer 663 233 532
W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, kategorię, ranking, datę urodzenia, przynależność klubową lub miejscowość, mile widziany telefon kontaktowy. W przypadku juniorów należy podać, do którego turnieju jest zgłoszenie (dzieci i juniorzy mają możliwość gry zarówno w turnieju juniorskim jak i OPEN).
Potwierdzenie zgłoszeń oraz zapisy dodatkowych uczestników (tylko do uzupełnienia liczby startujących) u sędziego głównego w dniu zawodów w godz. 10:45 – 11:30
V. PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. O końcowej kolejności decyduje:
1) liczba zdobytych punktów;
2) Buchholz bez skrajnych wyników;
3) Buchholz pełny;
4) liczba zwycięstw;
5) progress.
VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Wszyscy nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają.

Turniej OPEN – sobota
KLASYFIKACJA OPEN

Miejsce

I

II

III

IV

V

VI

Klasyfikacja Open

Karta zakupowa
o wartości
500,00 zł

Karta zakupowa
o wartości 400,00 zł

Karta zakupowa
o wartości 300,00 zł

Karta zakupowa
o wartości 200,00 zł

Karta zakupowa
o wartości 150,00 zł

Karta zakupowa
o wartości 100,00 zł


POZOSTAŁE KLASYFIKACJE

Miejsce

I

II

III

Klasyfikacja - Zawodniczki

Karta zakupowa
o wartości 150 ZŁ

Karta zakupowa
o wartości 100 ZŁ

Karta zakupowa
o wartości 50 ZŁ

Klasyfikacja – 65+

Karta zakupowa
o wartości 150 ZŁ

Karta zakupowa
o wartości 100 ZŁ

Karta zakupowa
o wartości 50 ZŁ

Najlepszy junior

Karta zakupowa
o wartości 150 ZŁ

-

-

Najlepsza juniorka

Karta zakupowa
o wartości 150 ZŁ

-

-


Nagroda rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego uczestnika turnieju.
Nagrody nie są łączone – uczestnik otrzymuje tylko jedną nagrodę o wyższej wartości.
Klasyfikacja zawodniczek obejmuje również juniorki.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają.

Turnieje Młodzików i Juniorów - niedziela
Miejsce

I

II

III

NAGRODY
Oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

do 8 lat , 9-10 lat ,
11-12 lat, 13-14 lat,
15-16 lat

Karta zakupowa
o wartości 150 ZŁ

Karta zakupowa o wartości 100 ZŁ

Karta zakupowa
o wartości 50 ZŁ


Nagroda rzeczowa dla najmłodszego uczestnika i uczestniczki turnieju.
VII. HARMONOGRAM TURNIEJÓW
Turniej OPEN 5.11.2016 r. (sobota)
10.45 – 11.30 Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń
12.00 Uroczyste otwarcie zawodów
12.00 – 18.00 Rundy 1-9
ok. 18.30 Uroczyste zakończenie zawodów
Turnieje dla dzieci i młodzieży 6.11.2016 r. (niedziela)
10.45 – 11.30 Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń
12.00 Uroczyste otwarcie zawodów
12.00 – 16.05 Rundy 1-7
ok. 16.30 Uroczyste zakończenie zawodów
VIII. UWAGI KOŃCOWE
Podczas trwania turniejów przewiduje się zabawy i konkursy dla uczestników.
W sobotę zorganizowany będzie turniej towarzyszący w szachy japońskie – Shogi. Informacja o turnieju na stronie shogi.pl. W niedzielę wszyscy chętni będą mogli zapoznać się z Shogi pod okiem specjalisty.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiadane mienie majątkowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Niniejszy regulamin dostępny będzie w punkcie informacyjnym na terenie Galerii Kaskada w Szczecinie oraz na stronie www.gryfszczecin.org

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024