Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
PÓŁFINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 2016

1. ORGANIZATOR
Na zlecenie Polskiego Związku Szachowego
UKS Pałac Młodzieży Katowice

2. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW
06 -12.11.2016
Zawody rozegrane zostaną w Centrum Kongresów i Rekreacji "Orle Gniazdo", ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk
Przyjazd w dniu 05.11.2016 (sobota) - biuro zawodów czynne od godz. 14:00
Odprawa techniczna w dnu przyjazdu o godz. 20:30

3. UCZESTNICTWO
Prawo gry w swojej grupie wiekowej posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE – posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku (decyduje rok urodzenia), posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów (lub stowarzyszeń) sportowych posiadających licencję PZSzach.
W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy już zapewnili sobie awans do finałów mistrzostw 2017.
Opłatę startową i organizacyjną wysokości podanej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach 1/2016 w wysokości 110,00zł (90zł - opłata startowa i organizacyjna, 20zł - opłata rankingowa) należy wpłacić na konto PZSzach. w BPH O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zawodów (w opisie należy ująć: PMPJ, opłata startowa i organizacyjna, nazwisko zawodnika).

4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną przyjmują:
FA Michał Wejsig - sędzia główny, e-mail: wejszach@wp.pl
IO Łukasz Turlej - dyrektor turnieju, e-mail: lukasz.turlej@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia – grupę turniejową, przynależność klubową, a także zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i wyżywienia – również osób towarzyszących.
Termin zgłoszeń upływa 22.10.2016

5. TERMINARZ ROZGRYWEK
05.11.2016 – sobota Odprawa techniczna o godz. 20:30
06.11.2016 – niedziela Runda I - godz. 9:00
07.11.2016 – poniedziałek Rundy II i III - godz. 9:00 i 15:00
08.11.2016 – wtorek Runda IV - godz. 9:00
09.11.2016 – środa Rundy V i VI - godz. 9:00 i 15:00
10.11.2016 – czwartek Runda VII - godz. 9:00
11.11.2016 – piątek Runda VIII - godz. 9:00
12.11.2016 – sobota Runda IX - godz. 9:00 – zakończenie ok. godz. 14:30

6. SYSTEM ROZGRYWEK
We wszystkich grupach zawody będą rozegrane, w zależności od liczby zgłoszonych, systemem szwajcarskim lub rundowym, zgodnie z Regulaminem PMPJ PZSzach.
Tempo gry 90’ na partię + 30” na każde posunięcie od początku partii.

7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Prawo startu w finałach Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w roku 2017 uzyskują:
- w grupach wiekowych do 9 lat – po 10 najlepszych,
- w grupach wiekowych do 11 i 13 lat – ilość awansujących z PMPJ stanowi dopełnienie
ilości dotychczas zakwalifikowanych, do 46 w każdej z grup dziewcząt i chłopców;
- w grupach wiekowych do 15 lat - po 10 najlepszych,
- w grupach wiekowych do 17 lat - po 10 najlepszych,
Warunkiem uzyskania awansu jest ukończenie turnieju.
Organizator funduje nagrody zgodnie ze złożoną ofertą konkursową w PZSzach.
Nagrody finansowe w każdej z grup: I m-ce 300 zł, II – 200, III – 100. Suma nagród finansowych – 7.000,00.

8. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Koszt pobytu w CKiR Orle Gniazdo wraz z wyżywieniem (trzy posiłki, śniadania i kolacje - szwedzki stół):
Standard Pokoje Cena
Podstawowy 2os., 3os., 2+2os. 70zł*7=490zł/os.
Podstawowy 1os. 90zł*7=630zł/os.
Podwyższony 2os. 90zł*7=630zł/os.
Podwyższony 1os. 110zł*7=770zł/os.
Apartament 2os. 140zł*7=980zł/os

Płatności na konto:
Alior Bank: 97 2490 0005 0000 4530 4959 5988
UKS Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26, 40-056 Katowice

Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia, przyjmuje Łukasz Turlej e-mail lukasz.turlej@gmail.com, tel.: 607113331
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata na konto. Po terminie 22.10.2016 organizator nie gwarantuje uczestnikom miejsc w ośrodku. Płatność gotówką na miejscu możliwa jedynie po zgłoszeniu takiej potrzeby emailem i wpłaceniu do dnia 22.10.2016 wpisowego do dnia przelewem zaliczki w wysokości 150zł/osoba.

9. SĘDZIOWANIE
W PMPJ obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 40 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 40 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.
Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego rundowego do sędziego głównego zawodów, w ciągu 1 godziny od zakończenia partii.
Decyzje sędziego głównego są w trakcie rozgrywania PMPJ ostateczne. Zawodnikowi przysługuje prawo zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.

10. INNE
- Na odprawie technicznej wystarczająca jest obecność uprawnionego przedstawiciela klubu.
- Każdy uczestnik przez cały pobyt musi przebywać pod opieką uprawnionej osoby dorosłej. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych, we współpracy z Organizatorem. Powyższy zapis należy udokumentować złożeniem stosownego oświadczenia sędziemu głównemu zawodów, podczas odprawy technicznej.
- Za zdolność do gry oraz ubezpieczenie uczestników odpowiadają jednostki delegujące (WZSzach, klub lub rodzice).
- Kompleks CKiR Orle Gniazdo nie zabezpiecza własnej opieki medycznej. Na terenie miasta Szczyrk - znajdują się placówki opieki medycznej.
- Imprezy towarzyszące: wycieczka po Szczyrku z przewodnikiem, kolacja przy ognisku turniej szachów błyskawicznych, prelekcja i wykład szkoleniowy.
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Prezes Zarządu
UKS Pałac Młodzieży Katowice Dyrektor Turnieju
Jacek Kulig Łukasz Turlej

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023