Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
VI TURNIEJU SZACHOWEGO O SZABLĘ PIŁSUDSKIEGO

ŚWIDNICA, 11 XI 2016 r.

1. Organizator
Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy oraz Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica.

2. Miejsce turnieju
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, 58-100 Świdnica

3. Cel turnieju
Popularyzacja szachów wśród dzieci oraz młodzieży ze Świdnicy oraz okolic.
Podniesienie poziomu gry uczestników.
Sportowa forma uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

4. Uczestnictwo
W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.

W grupie A mogą grać dorośli oraz juniorzy urodzeni w latach 1998-2001 (dozwolony jest start juniorów młodszych, którzy będą sklasyfikowani w kategorii juniorów starszych).
W grupie B mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2002 lub młodsi.
W grupie C mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2008 lub młodsi.

5. System rozgrywek
Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund.
Tempo gry: 10 minut + 5 sekund na ruch (prawdopodobnie Grupa A) lub 15 minut na zawodnika (prawdopodobnie Grupa B i Grupa C).

6. Nagrody
Szable Piłsudskiego wykonane w pracowni ceramicznej w MDK Świdnica dla najlepszych w poszczególnych grupach.
Seniorzy: 10 nagród.
Juniorzy: co najmniej po 3 nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
Juniorki: co najmniej po 1 nagrodzie rzeczowej w każdej kategorii wiekowej.
Organizator rości sobie prawo do zmian w tym układzie nagród i postara się nagrodzić około 20% uczestników każdej kategorii.

Dokładny układ nagród będzie wywieszony po 5 rundzie.

7. Terminarz turnieju
11 XI 2016
9:00-9:40 Potwierdzenie udziału
10:00 Odprawa techniczna i otwarcie Turnieju
10:15 Runda I
10:50 Runda II
11:25 Runda III
12:00 Runda IV
12:35 Runda V
13:10 Runda VI
13:45 Runda VII
14:20 Runda VIII
15:15 Zakończenie Turnieju

8. Sposób przeprowadzenia zawodów

O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości punktacja pomocnicza:

średni Buchholz,
Buchholz,
Liczba zwycięstw,
Ranking uzyskany PZSzach
Kolejność miejsc wśród juniorów w kategoriach dziewcząt i chłopców ustalona będzie na podstawie klasyfikacji generalnej.

W turnieju wyszczególnione zostaną następujące kategorie wiekowe:
– chłopcy do 8 lat (2008-),
– dziewczęta do 8 lat (2008-),
– chłopcy do 10 lat (2006-2007),
– dziewczęta do 10 lat (2006-2007),
– chłopcy do 14 lat (2002-2005),
– dziewczęta do 14 lat (2002-2005),
– chłopcy do 18 lat (1998-2001),
– dziewczęta do 18 lat (1998-2001).

9. Pozostałe ustalenia

W turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym.
Interpretacja regulaminu należy do sędziego turnieju.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut.
Na sali turniejowej można posiadać wyłączony i schowany telefon lub inne urządzenie mobilne.
Wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024