Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTE SZACHOWE MISTRZOSTWA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO
ZA ROK 2016 W RAMACH ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI RP – OPEN FIDE.

Cel imprezy:
a) Wyłonienie mistrza powiatu choszczeńskiego w szachach na rok 2016;
b) Popularyzacja gry w szachy na terenie powiatu choszczeńskiego;
c) Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.

Organizatorzy:
a) Starostwo Powiatowe w Choszcznie,
b) Uczniowski Klub Szachowy „SKOCZEK”,
c) Choszczeński Dom Kultury,

Termin i miejsce:
Turniej rozegrany zostanie w dniu 12 listopada 2016 r. (sobota) w Choszczeńskim Domu Kultury w Choszcznie przy ul. Boh. Warszawy 17. Początek gier - godz. 10.00.

Zgłoszenia i uczestnictwo:
Zgłoszenia przyjmowane będą :
a) przez internet na serwerze Chessarbiter Pro ,
b) drogą elektroniczną na adres : skoczek_choszczno@wp.pl ,
c) osobiście w dniu imprezy w godz. 9:00 – 9:45 .

Turniej ma charakter całkowicie otwarty. Uczestnikiem może być każda osoba bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową itd.
Liczba miejsc ograniczona do 70. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy mają prawo dopuścić większą liczbę uczestników wyłącznie za zgodą Sędziego głównego. Osoby wcześniej zapisane, które zrezygnują z udziału w turnieju, a nie wycofają swojego zgłoszenia najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem turnieju, nie zostaną dopuszczone do następnego turnieju organizowanego przez klub UKSz SKOCZEK, w którym będą chciały wziąć udział, o czym zostaną powiadomione drogą mailową.

5. Wpisowe do turnieju:

Obowiązuje wpisowe (zawiera opłatę K-R FIDE) :
a) seniorzy (rocznik 1997 i starsi) : 20,00 zł ;
b) juniorzy (rocznik 1998 i młodsi) oraz dzieci :15,00 zł;
c) zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno: 15,00 zł.
W przypadku zapisów na sali gry wpisowe wzrasta o 5zł.

6. System rozgrywek:

a) Szwajcarski na dystansie 9 rund , kojarzenie komputerowe ;
b) Tempo gry- 13 minut + 3 sekundy na partię dla zawodnika ;
c) Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

O kolejności miejsc decyduje kolejno:
a) liczba zdobytych punktów,
b) średni Buchholz,
c) pełny Buchholz,
d) progres,
e) ranking uzyskany ( Ruz )

7. Nagrody:

a) Puchary i nagrody finansowe dla trzech najlepszych zawodników.
b) Nagrody rzeczowe za miejsca IV-X w kategorii OPEN.
c) Nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów do lat 12.
d) Nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorek.
e) Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z powiatu choszczeńskiego.
f) Nagroda rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.

Nagrody nie będą dublowane. Każdy z uprawnionych ma prawo do jednej wybranej przez siebie nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność osoby uprawnionej na sali podczas ceremonii wręczania nagród. W innym przypadku nagroda jest wręczana następnej osobie w danej klasyfikacji.

8. Sprawy sędziowskie:

a) Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
b) Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.
c) Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłączonego urządzenia elektronicznego.
d) Uczestnicy będący wstanie po użyciu alkoholu będą natychmiast usuwane przez Sędziego głównego
z turnieju, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, związanych z udziałem
w turnieju .
e) Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.


9. Uwagi końcowe:

a) Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich
danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, zdjęcia,w celach
promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych
zrealizowanych podczas turnieju.
c) Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.
d) Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
e) Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
f) Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.
g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

KOMITET ORGANIZACYJNYAutor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024