Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


IV Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich, Świdnica, 2016.11.12-13

Regulamin Mistrzostw

Organizator

Organizatorami Mistrzostw są Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy oraz Miasto Świdnica.

Termin i miejsce

Mistrzostwa odbędą się w dniach 12-13 listopada 2016 r. Salą gry będzie Klub Bolko w Świdnicy (pl. Grunwaldzki 11).

W poszczególne dni odbędą się:

12 XI – IV Drużynowe Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich

13 XI – IV Indywidualne Mistrzostwa Polski Uczestników Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich

13 XI – IV Indywidualne Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Wychowawców Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich

Zapraszamy również na imprezę towarzyszącą:

11 XI – VI Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego

Harmonogram rund
9:10 Odprawa techniczna
9:20 Otwarcie Mistrzostw
9:30 Runda I
10:05 Runda II
10:40 Runda III
11:15 Runda IV
11:50 Runda V
12:25 Runda VI
13:00 Runda VII
13:35 Runda VIII
14:10 Runda IX
14:40 Przerwa obiadowa
15:45 Zakończenie Mistrzostw
16:15 (12 XI) Zwiedzanie wybranych zabytków Świdnicy

Cele

Celami Mistrzostw są:
– popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz wśród pracowników placówek wychowania pozaszkolnego,
– wyłonienie mistrzów Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego wśród drużyn, uczestników oraz wśród pracowników placówek,
– sportowa forma uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

Uczestnictwo

1) V Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego
Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach: seniorów i juniorów starszych oraz juniorów młodszych. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni. W turnieju juniorów nagrody przyznawane będą w kategoriach wiekowych do 18, 14, 10 oraz 8 lat.

2) IV Drużynowe Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego
w Szachach Szybkich

Każda placówka wychowania pozaszkolnego z terenu Polski ma prawo wystawienia co najwyżej dwóch drużyn. Drużyny będą grać w czteroosobowych składach.

Zawodnicy muszą spełniać następujące kryteria dla poszczególnych szachownic:
I szachownica – junior (ur. 1998 lub młodszy),
II szachownica – junior (ur. 2002 lub młodszy),
III szachownica – junior (ur. 2006 lub młodszy),
IV szachownica – juniorka (ur. 1998 lub młodsza).

Na szachownicach I-III mogą grać dziewczęta.

Obok klasyfikacji generalnej będzie istniała klasyfikacja drużyn amatorskich. Za drużynę amatorską zostanie uznana tylko taka drużyna, której średni ranking w żaden sposób nie przekroczy 1600 punktów (ELO/PZSzach).

3) IV Indywidualne Mistrzostwa Polski Uczestników Placówek Wychowania
Pozaszkolnego w Szachach Szybkich

W turnieju może wystąpić maksymalnie 8 osób reprezentujących jedną placówkę urodzonych w 1998 roku lub młodszych. Nagrody przyznawane będą w kategoriach wiekowych do 18, 14 i 10 lat oraz w klasyfikacji amatorskiej (do rankingu 1600).

4) IV Indywidualne Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Wychowawców Placówek
Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich

W turnieju mogą wystąpić maksymalnie 4 osoby reprezentujące jedną placówkę, w której są zatrudnione.

System rozgrywek
Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund (organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby rund oraz zmiany na system kołowy). Tempo gry to: 10 minut na zawodnika + 5 sekund bonifikaty na każdy ruch. Turnieje będą liczone do rankingu FIDE w szachach szybkich. Punktacja pomocnicza w turnieju drużynowym to kolejno: małe punkty, bezpośredni pojedynek oraz wyniki na 1. i 2. szachownicy. W turniejach indywidualnych: Median-Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres.

Koszty udziału
Wpisowe w turnieju drużynowym wynosi 40 zł od drużyny.
Wpisowe w turniejach indywidualnych wynosi 10 zł od zawodnika.

Nagrody
Nagrodami w Mistrzostwach będą:
– tytuły Mistrzów Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich na rok szkolny 2016/17,
– puchary, dyplomy oraz medale dla najlepszych drużyn (również w klasyfikacji drużyn amatorskich),
– puchary lub statuetki, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych w turniejach indywidualnych
– dyplomy uczestnictwa w Mistrzostwach dla wszystkich drużyn oraz uczestników.

Sędzia
Sędzią głównym Mistrzostw będzie IA Rafał Siwik.

Sprawy różne
Uczestnicy Mistrzostw wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie oraz publikowanie zebranych materiałów w mediach.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut.
Na sali gry wolno mieć telefon lub inne urządzenie mobilne. Muszą być one jednak wyłączone.

Proponowane miejsca zakwaterowania I WYŻYWIENIA

OSiR – Dom Wycieczkowy: 58-100 Świdnica, ul. Śląska 35 – od 30 zł za dobę od osoby.
Hotel Sportowy: 58-100 Świdnica, ul. Śląska 31 – od 35 zł za dobę od osoby.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe: 58-100 Świdnica, ul. Kanonierska 3 – od 21 zł za dobę od osoby.
Każde z wymienionych miejsc posiada własną ofertę wyżywienia. Ponadto proponujemy posiłki w Restauracji Pod Kopułą, ul. Ofiar Oświęcimskich 2 – śniadanie i kolacja po ok. 10 zł,
a obiad ok. 20 zł od osoby. MDK Świdnica może pośredniczyć w rezerwacji zakwaterowania oraz wyżywienia.

Zapytania oraz zgłoszenia
Zgłoszenia do Mistrzostw z wyszczególnieniem składów lub indywidualnych uczestników należy przesłać do 31 października pocztą na adres MDK Świdnica lub e-mailem na adres koordynatora Mistrzostw.

Koordynator: Marcin Korzekwa, tel. 785 507 357, e-mail: gambitmdk@gmail.com
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Nauczycielska 2, tel./fax: 74 851 33 30

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024