Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA JUNIORÓW W SZACHACH SZYBKICH

1. CEL ROZGRYWEK
- popularyzacja szachów w regionie
- aktywizacja placówek kulturalno-oświatowych do współzawodnictwa szachowego

2. ORGANIZATORZY
K.Sz. „Miedź” Legnica, Dolnośląski Związek Szachowy

3. TERMIN I MIEJSCE
20.11.2016 KLUB NAUCZYCIELA LEGNICA UL.JORDANA 17

4. UCZESTNICTWO
W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSZACH oraz drużyny reprezentujące inne jednostki organizacyjne np. Domy Kultury, Szkoły, LZS-y, jednostki samorządowe itp. z terenu Dolnego Śląska (klub może wystawić do 3 drużyn-w miarę wolnych miejsc 4 drużyny) Zawodnik zarejestrowany w klubie w DZSZACH może reprezentować tylko barwy swojego klubu chyba że klub wyrazi zgodę pisemną na reprezentowanie innej jednostki.

5. SYSTEM ROZGRYWEK
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 10 min + 5 sek. na ruch. O kolejności decydują: suma dużych punktów, suma małych punktów, wynik na szachownicach. Organizator zapewnia sprzęt oraz salę do udziału 30 drużyn . O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. (pierwszeństwo mają pierwsze drużyny klubowe, szkolne itd.) Zgłoszenia drużyn na adres mailowy chesspk@interia.pl do 10.11 (składy imienne do 15.11). Po tym terminie sędzia zweryfikuje startujące drużyny. Szczegółowych informacji udziela kierownik zawodów Piotr Kowalak tel.603033219.

6. SKŁAD DRUŻYNY
Drużyny składają się z 4 osób
1. Junior do lat 18 (ur. 1998 i młodsi)
2. Junior do lat 14 (ur. 2002 i młodsi)
3. Junior do lat 10 (ur. 2006 i młodsi)
4. Juniorka do lat 18 (ur. 1998 i młodsza)

Na szachownicy juniorów mogą występować juniorki. Nie ma zawodników rezerwowych a kolejność zawodników zgłoszonych podczas zapisów nie może ulec zmianie. Do zawodów zostaną dopuszczone drużyny tylko w pełnych składach.

7. WPISOWE
Wpisowe od drużyny wynosi 40 zł (30 zł za kolejną drużynę z tego samego klubu) płatne gotówką na miejscu lub przelewem na konto klubu.

8. NAGRODY
Drużyny które zajmą miejsca I - III otrzymują puchary medale oraz nagrody rzeczowe. Przewidziane są również nagrody za wyniki na poszczególnych szachownicach.

9. HARMONOGRAM ROZGRYWEK
Potwierdzenie udziału do godz. 10.30
11.00 uroczyste otwarcie
11.00 - 15.30 rundy I - VII
16.00 zakończenie turnieju

10. INNE
Na sali gry będzie funkcjonował catering.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024