Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mikołajkowy turniej szachowy w Walimiu 3-4 grudnia 2016r

1 Organizatorzy :
– CkiT wWalimiu
– WKSz Hetman Wałbrzych
– Paweł Kowalczyk 667-096-960

2 Cele turnieju :
– umożliwienie zdobycia wyższych kategorii szachowych
– nawiązanie rywalizacji sportowej wśród lokalnej społeczności szachowej
– sprawienie by dzieci i młodzież w aktywny sposób mogła spędzić weekend przy szachownicy

3 Informacje o turnieju :
– Turniej odbędzie się systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem P-60, które umożliwia zdobycie do II kat męskiej i I kat damskiej
– Miejscem rozgrywek będzie sala przy Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu ul Kościuszki 2 58-320 Walim
– Sędziami turnieju będą FA Stefan Hałubek oraz Michał Wagiel
– Zawody mają charakter otwarty to znaczy, może wziąć w nich udział każdy bez względu na wiek, przynależność klubową, bądź kategorię

4 Wpisowe
– Wpisowe do turnieju wynosi 25zł ( zwolnieni z wpisowego są zawodnicy z gminy Walim )


5 Harmonogram turnieju

3 grudnia:
– godz 9:00-9:30 przyjazd uczestników, potwierdzanie udziału oraz uiszczanie opłaty wpisowego,a w przypadku wolnej ilości miejsc rejestracja
– godz 9:45-10:00 oficjalne otwarcie rozgrywek
– godz 10:00-18:00 Rundy I-IV ( gry będą puszczane 5 minut po zakończeniu ostatniej partii w danej rundzie co może wpłynąć na szybsze ukończenie partii dnia 1)
4 grudnia :
– godzin 10:00 – 16:00 Rundy V-VII (tak samo jak 1 dnia gry będą puszczane 5 minut po zakończeniu ostatniej partii)
– zakończenie turnieju około godziny 16 ( w zależności od przebiegu turnieju zakończenie może odbyć się trochę wcześniej jednak poczynimy wszelkie staranie by nie było później niż 16:15)

6 Nagrody :
– Dla wszystkich zawodników pamiątkowy dyplom
– Dla pierwszych 3 zawodników Puchary
– Dla pierwszych 10 zawodników Nagroda rzeczowa (książka szachowa) oraz 10 dużych paczek od mikołaja!
– Dla zawodników z miejsc 10-50 mała paczka od mikołaja!
– Tak więc w turnieju przewidujemy, że aż 50 osób otrzyma nagrody bądź słodkie upominki !!!

7 Zgłoszenia
– osoby chcącę zgłosić chęć udziału w turnieju mogą się zgłaszać za pośrednictwem serwera chessarbiter, poprzez email – pawelkowalczyk1992@gmail.com bądź telefonicnzie 667-096-960
– Ilość miejsc jest ograniczona do 50 tak więc decyduje kolejność zgłoszeń

8 Informacje
– Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Paweł Kowalczyk 667096-960
– W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry fide
– Spóźnienie na partie może wynieść 30 min
– Osoby małoletnie powinny być pod opieką osó dorosłych
– Na sali gry będzie przygotowany drobny poczęstunek
– Gens una Sumus!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024