Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej szachowy w Walimiu 4 grudnia 2016r
ku pamięci Mariana Pyrzyńskiego

1 Organizatorzy :
– CkiT wWalimiu
– WKSz Hetman Wałbrzych
– Paweł Kowalczyk 667-096-960
2 Cele turnieju :
– uczeczenie pamięci wielkiego przyjaciela szachów jakim był Marian Pyrzyński
– nawiązaznie rywalizacji sportowej wśród lokalnej społeczności szachowej


3 Informacje o turnieju :
– Turniej odbędzie się systemem szwajcarskim na dystansie 13 rund tempem P-5
– Miejscem rozgrywek będzie sala przy Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu ul Kościuszki 2 58-320 Walim
– Sędziami turnieju będą FA Stefan Hałubek oraz Michał Wagiel
– Zawody mają charakter otwarty to znaczy, może wziąć w nich udział każdy bez względu na wiek, przynależność klubową, bądź kategorię

4 Wpisowe

– Wpisowe do turnieju wynosi 30zł
– Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankinogwej FIDE
– dzieci i młodzież do 18 roku życia wpisowe 20zł
– Zawodnicy posiadający tytuł GM WGM IM WIM FM WFM zwolnieni z wpisowego

5 Harmonogram turnieju

3 grudnia:
– godz 9:00-9:30 przyjazd uczestników, potwierdzanie udziału oraz uiszczanie opłaty wpisowego,a w przypadku wolnej ilości miejsc rejestracja
– godz 9:45-10:00 oficjalne otwarcie rozgrywek
– godz 10:00-15:00 Rundy I-IX

6 Nagrody :
I 500zł +puchar
II 350zł
III 250zł
IV 150zł
V 100zł
VI 50zł

7 Zgłoszenia
– osoby chcącę zgłosić chęć udziału w turnieju mogą się zgłaszać za pośrednictwem serwera chessarbiter, poprzez email – pawelkowalczyk1992@gmail.com bądź telefonicnzie 667-096-960
– Ilość miejsc jest ograniczona do 50 tak więc decyduje kolejność zgłoszeń

8 Informacje
– Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Paweł Kowalczyk 667096-960
– W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry fide
– Spóźnienie na partie może wynieść 10 min
– Osoby małoletnie powinny być pod opieką osó dorosłych
– Na sali gry będzie przygotowany drobny poczęstunek
– Gens una Sumus!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024