Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJU SZACHOWEGO

PN. „MIKOŁAJ ROZDAJE KATEGORIE”

10-11 GRUDNIA 2016r.1.Organizator:
KS AZS Wratislavia

Turniej organizowany jest przy wsparciu Gminy Wrocław i Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu


2. Miejsce:

Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu
al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław3. Termin i tempo gry:
Grupa A: 1600 - III kat. męska i II kat. kobieca, tempo gry: 30’ + 30” na ruch

10-11 grudnia 2016 r. (możliwość zdobycia normy na I kategorię szachową kobiecą i II męską)

Grupa B: 1400 - IV kat. męska i III kat. kobieca, tempo gry: 30’ + 30” na ruch

10-11 grudnia 2016 r.

Grupa C: 1100 -1250 - V kat. kobieca, V kat. męska i IV kat. kobieca, tempo gry: 30’ + 30” na ruch

10-11 grudnia 2016 r.

Grupa D: 1000 -1100 – zawodnicy bez kategorii oraz V kat. kobieca, tempo gry: 30 minut na zawodnika

10 grudnia 2016 r.4. Planowany system rozgrywek:
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie: 7 rund (A, B i C), 6 rund (D):

Sobota, 10.12.2016 r.

9.00-9.40 - potwierdzenie udziału w zawodach, opłacenie wpisowego.

09.50 - otwarcie zawodów (grupy A ,B , C, D)

10.00 - I- IV runda w grupach A, B, C

10.00 - I-VI runda w grupie D

uroczyste zakończenie zawodów grupy D nastąpi bezpośrednio po skończeniu rundy VI

Niedziela 11.12.2016r.

10.00 - V-VII runda w grupach A, B, C

uroczyste zakończenie zawodów nastąpi osobno dla każdej z grup po skończeniu ostatniej partii w danej grupie.5. Zgłoszenia:

Telefonicznie, sms lub e-mail w terminie do dnia 9 grudnia 2016r. z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, grupa (A, B, C, D), kategoria szachowa, dokładna data urodzenia, klub lub miasto. Kontakt: Olga Lisowska: tel. 698-024-599 e-mail: olga.lisowska@gmail.com6. Wpisowe:

40 zł dla grupy A, B, C , 30 zł dla grupy D. Opłaty tej należy dokonać na miejscu w dniu zawodów.7. Nagrody:

W każdej grupie nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla 3 pierwszych zawodników oraz dla najlepszej kobiety. Ponadto każdy uczestnik turnieju otrzyma dyplom i upominek.8. Uwagi:

W grupach A, B, C obowiązuje zapis szachowy!

W turnieju obowiązywać będą aktualne przepisy PZSzach i FIDE. Organizator zapewnia sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu rozgrywek. Pełny serwis turniejowy będzie zamieszczany na stronach internetowych: www.szachy.azswratislavia.pl, www.dzszach.pl i www.chessarbiter.com.

Kategorie w turnieju nie będą rozdawane. Należy je zdobyć

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024