Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin Turnieju Szachowego

o puchar Burmistrza Miasta Oleśnica 2016Cele turnieju:

Popularyzacja gry w szachy w środowisku.

Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.

Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).

Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Organizatorzy:

Miasto Oleśnica

Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy

UKS "Pogoń Oleśnica"

Czas i miejsce turnieju:

Turniej odbędzie się 17 grudnia 2016 r. od godz. 12.00 w budynku Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy ul. M. Reja 10 56-400 Oleśnica

Uczestnicy:

W turnieju może uczestniczyć każdy

W turnieju planowany jest podział na następujące kategorie:

Kategoria Juniorzy – do 15 roku życia

Kategoria Amatorzy- bez przynależności klubowej, bez rankingu i bez kategorii szachowej

Kategoria Gracze Klubowi – zawodnicy zrzeszeni w klubach (posiadający ranking)

Uczestnicy zgłaszają się do turnieju 17 grudnia 2016 r. u sędziego głównego przed turniejem, lub za pomocą formularza programu Chessarbiter

Zasady gry:

Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, przy tempie 15 minut na zawodnika. (Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek zależnie od ilości zgłoszeń.)

Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:

średni Buchholz,

Buchholz,

ilość zwycięstw,

progres

Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny – Artur Paprocki.

Nagrody:

Za miejsca 1 w poszczególnych grupach puchar, dyplom, i nagroda rzeczowa, za pozostałe miejsca nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnictwa. Organizatorzy przewidują również nagrodę dla najlepszej kobiety.

Postanowienia końcowe

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024