Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Noworoczny Turniej Szachowy FIDE

TERMIN ROZGRYWEK:
27-31.12.2016

MIEJSCE ZAWODÓW:
WKSz HETMAN, ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław.

UPRAWNIENI DO GRY:
Turniej otwarty dla zawodników posiadających dowolny ranking FIDE oraz ranking PZSzach minimum 1600.

WARUNKI FINANSOWE:
GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego, FM i WFM zwolnieni z 50% wpisowego. Wpisowe dla pozostałych osób wynosi 60 PLN (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa i opłata do FIDE).

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia on-line za pomocą formularza na stronie internetowej www.wkszhetman.pl, e-mailem na adres: IAAJankowski@gmail.com lub w dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem rozgrywek.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarski na dystansie 5 rund.
Tempo gry: 90 minut na partię + 30 sekund na posunięcie.

PROGRAM ZAWODÓW:
27.12.2016 – wtorek 16:00 - 17:00 przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników.
17:00 - runda I
28.12.2016 - środa: 17:00 - runda II
29.12.2016 - czwartek: 17:00 - runda III
30.12.2016 - piątek: 17:00 - runda IV
31.12.2016 - sobota: 10:00 - runda V, Około 14:00 – zakończenie

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progress.

NAGRODY:
I miejsce - 400 PLN. Dodatkowe nagrody rzeczowe w kategoriach: najlepsze kobiety, juniorzy i seniorzy starsi (+60). W turnieju można zdobywać normy na kategorie szachowe (II, I, K).

KONTAKT:
Wszelkich informacji dotyczących turnieju udziela Aleksander Jankowski tel.: 669 363 395,
mail: IAAJankowski@gmail.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W turnieju obowiązuje zakaz składania propozycji remisu przed 30 posunięciem. Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 30 minut. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024