Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Noworoczny Turniej Szachowy

1. Organizatorzy: MDK Śródmieście Wrocław, MUKS MDK Śródmieście Wrocław, Waldemar Sernecki. Sędzia główny Robert Korpalski.

2. Termin i miejsce rozgrywek. Turniej odbędzie się w dniach 28-30.12.2016 (grupa C – 28.12.2016, grupy A i B – 29-30.12.2016) w siedzibie MDK Śródmieście Wrocław, ul. Dubois 5.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia. W turnieju może wziąć udział każdy szachista i szachistka:

Grupa A - zawodniczki i zawodnicy posiadający ranking PZSzach 1600.

Grupa B – zawodniczki i zawodnicy posiadający ranking PZSzach 1250-1400.

Grupa C - zawodniczki i zawodnicy posiadający ranking PZSzach 1000-1250.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: chessarbiter.com imuks-srodmiescie.pl lub zgłoszenie mailem na adres: robert.korpalski@wp.pl.

4. Warunki finansowe. Wpisowe: Grupa A – 40 zł, Grupa B - 30 zł, Grupa C – 20 zł. Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.

5. Nagrody.

a) Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w grupach A, B i C oraz najlepsza zawodniczka otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe i finansowe.

b) Wartość nagród za poszczególne miejsca uzależniona jest od liczby startujących i zostanie podana po trzeciej rundzie.

6. Zasady rozgrywania partii. Wszystkie partie rozgrywane są z użyciem zegarów szachowych, a w grupach A i B z obowiązkowym zapisem posunięć (zwolnione od tego są dzieci przedszkolne i osoby niepełnosprawne).

7. System rozgrywek. Wszystkie grupy zostaną rozegrane systemem szwajcarskim. Organizator dopuszcza możliwość rozegrania zawodów w systemie kołowym lub w innym systemie, jeżeli uzasadniać to będzie liczba zawodników zgłoszonych do poszczególnych grup.
Grupy A i B : 7 rund, tempo 60 minut dla zawodnika na partię.

Grupa C: 6 rund, tempo 30 minut dla zawodnika na partię.

8. Program rozgrywek.
Grupy A i B:

Czwartek 29.12.2016:

godz. 09:15 - 09:45 - potwierdzenie udziału i zapisy do turnieju,

godz. 10:00 - I, II, III, IV runda.
Piątek 30.12.2016:

godz. 10:00 - V, VI, VII runda, po ostatniej rundzie zakończenie zawodów.

Grupa C:

Środa 28.12.2016:

godz. 09:15 - 09:45 - potwierdzenie udziału i zapisy do turnieju,

godz. 10:00 - I, II, III, IV, V, VI runda, po ostatniej rundzie zakończenie zawodów.

9. Przepisy i ocena wyników. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, średni ranking przeciwników. Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut, a w grupie C - 15 minut.

10. Uwagi końcowe. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023