Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


IV Turniej o Puchar Dziekana
Wydziału Nauk o Zdrowiu
PUM w Szczecinie
Szczecin, 6-8.01.2017 r.
I. ORGANIZATOR
KSz Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie


II. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego.
Umożliwienie podniesienia kategorii szachowych oraz zdobycia rankingu ELO.


III. TERMIN I MIEJSCE, ZAPISY
Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie ul. Żołnierska 48.
Zapisy do 4.01.2017 przez serwis Chessarbiter:
Grupa A, 6-8. stycznia: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_6309/
Zgłoszenia dodatkowe i potwierdzenia zgłoszeń 6. stycznia od 11.15 do 11.45 na sali gry.
Grupa B, 7-8. stycznia: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_7017/
Zgłoszenia dodatkowe i potwierdzenia zgłoszeń 7. stycznia od 9.15 do 9.45 na sali gry.
Alternatywnie można wysłać zgłoszenie przez e-mail: klub@szachy.szczecin.pl lub sms na numer: 663 233 532 z podaniem grupy, imienia, nazwiska, klubu i daty urodzenia.
Liczba miejsc ograniczona do 80. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat wpisowego.


IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
Uczestnictwo: tylko szachiści o rankingu ELO poniżej 2200. Ograniczenie ze względu na tempo gry zgodne z wytycznymi FIDE.
Obowiązuje podział na 2 grupy turniejowe:
Grupa A od rankingu 1600 PZSzach. Turniej zgłoszony do FIDE. 7 rund, system szwajcarski, tempo: 60’+30” na posunięcie.
Grupa B do rankingu 1600 PZSzach włącznie. 7 rund, system szwajcarski, tempo 30’+30” na posunięcie.
O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: średni Buchholz, pełny Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.
W obu grupach obowiązuje prowadzenie zapisu partii.


V. WPISOWE
Grupa A - 70,00 zł (wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową dla PZSzach oraz opłatę dla FIDE).
Grupa B - 40,00 zł.
Wpisowe płatne do 4.01.2017 na konto KSz Gryf Szczecin: 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001 (w tytule proszę wpisać Turniej PUM + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata) lub gotówką przed odprawą techniczną.
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2017 otrzymują 10 zł zniżki.


VI. HARMONOGRAM
Grupa A:
piątek, 6.01.2017
godz. 11.15 - 11.45 - weryfikacja zgłoszeń i odprawa techniczna
godz. 12.00 - I runda
godz. 15.00 - II runda
sobota, 7.01.2017
godz. 10.00 - III runda
godz. 13.00 - IV runda
godz. 16.15 - V runda
niedziela, 8.01.2017
godz. 10.00 - VI runda
godz. 13.00 - VII runda
Grupa B:
sobota, 7.01.2017
godz. 9.15 - 9.45 - weryfikacja zgłoszeń i odprawa techniczna
godz. 10.00 - rundy I - IV (przerwa po II rundzie)
niedziela, 8.01.2017
godz. 10.00 - rundy V-VII (przerwa po VI rundzie)


Zakończenie, wspólne dla obu grup, odbędzie się około 16.30.
Harmonogram może ulec przesunięciu w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund.
Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje walkowerem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.


VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Gwarantowany fundusz nagród finansowych to 3000,00 zł i jest współfinansowany z kwoty otrzymanej przez KSz Gryf Szczecin w ramach przekazania 1% podatku na rzecz OPP.


Grupa A
Grupa B
1. Nagrody główne
2. Grupy wiekowe
I miejsce - 200,00 zł
I miejsce - 500,00 zł + puchar
Do lat 18 - 300,00 zł
II miejsce - 150,00 zł
II miejsce - 400,00 zł
Do lat 15 - 300,00 zł
III miejsce - 100,00 zł
III miejsce - 300,00 zł
Do lat 12 - 300,00 zł
IV miejsce - 50,00 zł
IV miejsce - 200,00 zł


Do lat 18 - 50,00 zł
V miejsce - 150,00 zł


Nagrody rzeczowe w grupie B w kategoriach do lat 15, 12, 10 i 8 oraz wśród dziewcząt.
W przypadku, jeżeli jakieś grupy wiekowe lub rankingowe będą licznie reprezentowane, organizator ufunduje dodatkowe nagrody rzeczowe.
Nagrody finansowe nie są łączone. Można otrzymać tylko jedną, wyższą nagrodę, a jeżeli jest równa wg. kolejności w powyższej tabeli.
Wszyscy juniorzy do lat 15 w grupie A i B otrzymają dyplomy oraz drobny upominek lub słodycze.
Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.


VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Organizator nie zapewnia ani nie pośredniczy w kwestiach noclegów i wyżywienia.
Obowiązuje całkowity zakaz posiadania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na sali gry. Zawodnik za zgodą sędziego może wnieść na salę gry telefon lub inne urządzenie elektroniczne pod warunkiem, że jest całkowicie wyłączone i schowane w torbie, plecaku itp.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024